izulogo

Eğitim ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu (EBEK)

1. Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Komisyon Başkanı/Rektör Yardımcısı
2. Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Üye/Dekan
3. Prof. Dr. Ali GÜNEŞ, Üye/Müdür V.
4. Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER, Üye/Öğretim Üyesi
5. Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah BOZBAYINDIR, Üye/Öğretim Üyesi
6. Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa BİLGİN, Üye/Öğretim Üyesi
7. Fatih ŞİŞMAN, Üye/Raportör
8. Öğrenci Konseyi Başkanı