izulogo

Eğitim ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu (EBEK)

  1. Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Komisyon Başkanı/Rektör Yardımcısı
  2. Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Üye/Dekan
  3. Prof. Dr. Metin TOPRAK, Üye/Müdür V.
  4. Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah BOZBAYINDIR, Üye/Öğretim Üyesi
  5. Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER, Üye/Öğretim Üyesi
  6. Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa BİLGİN, Üye/Öğretim Üyesi
  7. Fatih ŞİŞMAN, Üye/Raportör
  8. Öğrenci Konseyi Başkanı