izulogo

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

  1. Prof. Dr. İbrahim GÜNEY Birim Koordinatörü/Rektör Yardımcısı
  2. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZBEK Birim Koordinatör Yardımcısı/Genel Sekreter
  3. Dr. Öğr. Üyesi Nüket AFAT Üye/Öğretim Üyesi
  4. Hüseyin KORAŞ Üye/Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
  5. Hayri SARI Üye/Konukevleri Müdür Vekili
  6. Burhan TÜRKYILMAZ Üye/Elektrik Mühendisi
  7. Mustafa Halim GÜL Üye/Destek Hizmetleri Müdürü
  8.  -  Engelli Öğrenci Temsilcisi/Öğrenci Konseyi Başkanı