Dekan'ın Mesajı


Sevgili öğrencilerimiz,

Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün büyüyen spor ve sağlık bilinci, sporun ve spor endüstrisinin giderek önemini ortaya koymakta ve önemli bir sektör olarak yerini korumasını sağlamaktadır. Böylece istihdam alanlarının artması da spora olan ilgilinin ve yatırımın önemli oranda yükselmesine neden olmaktadır. Resmi ve özel tüm okullarda ve ilgili kurum ve kuruluşlarda sizlere önemli görevler düşecektir.

Odağında öğrenci olan ve medeniyetimizin değerlerini özümsemiş ilim, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli ve ahlaklı gençler yetiştirilmesini hedefleyen üniversitemiz, kuruluşundan itibaren spora ve sporcuya yapmış olduğu yatırımları almış olduğu ciddi mesafeyi bu yıl Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği açarak taçlandırmıştır.

Ülkemizin spor sektöründe ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyduğu yenilikçi, girişimci, kendini bilen, bilgili, donanımlı ve ahlaklı kişiler yetiştirilmesi ihtiyacını karşılamak üniversite olarak öncelikli görevimizdir. Bu bağlamda, kurulmuş ve kurulacak olan bölümlerimizle kadim şehrimiz İstanbul’a, ülkemize ve tüm Dünya’ya bu vesileyle hizmet etmenizi beklemekteyiz ve hedeflemekteyiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan sportif tesis alt yapılarımız ve personelimizle sizleri yetiştirmekten ve size hizmet etmekten kıvanç ve şeref duymaktayız.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde spor eğitimi alma ayrıcalığını hissetmeniz umuduyla başarılarınızın devamlılığını dilerim.

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Dekan V.