Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk edebiyatının tarihî dönemlerini ve çağdaş yönelimlerini öğretip; edebiyatı iyi bilen, dili güzel kullanan, şair ve yazarların eserlerini okuyan, gelişigüzel konuşmaktan ve çalakalem yazmaktan kaçınan, saha ile ilgili bütün yayınları, panelleri, toplantıları ve gelişmeleri takip eden, milli ve manevi değerlere muktedir öğrenciler yetişmektir. Türkiye ve Türkiye dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile işbirliği içinde olan araştırmacıları bilim ve kültür hayatına kazandırmaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün uluslararası bir Türkoloji merkezi haline gelmesi, dünyada bu alanda çalışanlarla iletişimi artırması, öğretim üyeleri ve öğrencilerin değişim programları içinde kuruma ve kendilerine faydalı olacak şekilde yer almalarıdır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm programı dâhilinde edebiyat ve dili; tarihî, coğrafî ve sosyokültürel unsurları da göz önünde bulundurularak geleneksel ve modern yöntemlerle incelemektir. Türkçenin Türk kültür coğrafyasındaki tarihi gelişimini izleyen, çağdaş ve uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan yetkin Türkologlar yetiştirmektir. Türk dillerinin zenginliği ve buna bağlı olarak yarattıkları edebiyat ve sanat eserlerinin insanlığa sunacağı yeni bakış açılarına katkıda bulunabilmek için çağdaş, bol seçenekli ve kapsamlı bir eğitim-öğretim programı yürütmektir.