“Görsel iletişim tasarımı eğitimi alanlar hem beceri hem de farklı disiplin alanlarında temel bilgi ve görgüye sahip olmalıdır… Bir görsel iletişim tasarımcı fikirlerini yazı, grafik ve işitsel, görsel yöntemlerle anlatabilmeli ve karşısındakini dikkatle dinlemek alışkanlığını edinmelidir… Görsel iletişim ve grafik tasarımcılar taslak çizme, maket yapma, orijinal hazırlama gibi bir görüntü oluşturmak için gerekli temel araçlara, tekniklere ve üretim süreçlerine aşina olmalıdır. Görsel iletişim ve grafik tasarımcılar, görsel biçimler üzerine düşünürler ve anlam iletmek için bu biçimlerin nasıl bir araya getirilmesi gerektiği üzerinde kafa yorarlar. Öğrenciler fikirlerini geliştirebilmek için çeşitli çizme ve boyama teknolojilerini, maket yapmayı ve fotoğrafçılığı iyi öğrenmelidir.  Tasarım eğitimi öğrenme merkezli eğitim anlayışı esas almalıdır. Öğrenci öncelikle öğrenmeyi öğrenmelidir.”

Görsel İletişim Tasarımı bölümü bu anlayışla hazırlanan eğitim müfredatı ile yola çıkmıştır.