Genel Bilgiler

İnsan ve Toplum Bilimleri, insanı, toplumsal, siyasal ve kültürel hayatın farklı yönlerini ve boyutlarını ilgi ve inceleme alanına alan bir çatı kavramdır. İnsanın psikolojik yapısı, sosyo-kültürel eylem ve ilişkileri ile toplumsal, siyasal ve kültürel hayat birçok bilimsel disiplin tarafından araştırma ve inceleme konusu yapılmaktadır. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bünyesinde yer alan bölümlerde disiplinler arası bakış açısıyla insan, toplum ve siyaseti ilgilendiren konularda eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Programlarda öğrenci merkezli olmaya özel önem verilmiştir.

Bu Fakültenin ilgili bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, konuları ve sorunları bilimsel bakış açısıyla ele alma, yeni durumlara çözüm üretme, verileri ve olguları değerlendirme kabiliyetini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikte eğitilmektedir. Bu anlayıştan hareketle programların temel amacı, ulusal ve küresel konuları ve sorunları tanıyan, gerektiğinde çözüm önerebilen, en az bir yabancı dil bilen; araştırma, eleştirme ve analitik düşünme becerisi kazanmış, bağımsız değerlendirme yeteneğine sahip, kendisini geliştirmeye açık gençleri topluma kazandırmaktır. Her bölümde Türk öğretim üyelerinin yanı sıra yabancı öğretim üyeleri de görev almaktadır.

Fakültemiz’in bünyesinde 6 bölüm mevcuttur.

Bu bölümler şöyledir:

  • Psikoloji
  • Psikoloji (İngilizce)
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  • Sosyoloji (%30 İngilizce)
  • Tarih 
  • Türk Dili ve Edebiyatı