Fakülte Yönetimi 

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ
Dekan

Doç. Dr. Erhan İÇENER
Dekan Yardımcısı

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 

Prof. Dr. M. Emin KÖKTAŞ

Dekan V./Başkan

Prof. Dr. Nasuh USLU

Profesör Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Ergün YILDIRIM

Profesör Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Ertan AYDIN

Profesör Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Beytullah KAYA

Doçent Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Erhan İÇENER

Doçent Temsilcisi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGE

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi/Üye

 

FAKÜLTE KURULU

 

Prof. Dr. M. Emin KÖKTAŞ

Dekan V./Başkan

Prof. Dr. M. Emin KÖKTAŞ             

Bölüm Başkanı/Üye

Doç. Dr. Erhan İÇENER 

Bölüm Başkanı/Üye

Doç. Dr. Beytullah KAYA

Bölüm Başkanı/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGE

Bölüm Başkanı/Üye

Prof. Dr. Ertan AYDIN

Profesör Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Mustafa BİLİCİ

Profesör Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Nasuh USLU

Profesör Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Doçent Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Bilal YILDIRIM

Doçent Temsilcisi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Koç

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi/üye