Öğretim Üyesi İlanı


 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve bölümüne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                 

İstekliler başvurularını şahsen İlgili Fakülteye yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.          

 

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2020

 

 

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Tarih alanında yapmış, Türkiye Cumhuriyeti Demokrasi Tarihi alanında çalışmaları olmak.

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Web sayfamızdaki ‘İnsan Kaynakları’,  Personel Daire Başkanlığı ‘ Dilekçe ve Formlar’ linkinden indirebilecekleri ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu’ nu doldurmaları ve başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için tıklayınız