Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Değerlendirme Sonucu


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde açık bulunan araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33’üncü maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 10’uncu maddesi gereğince ön değerlendirme aşamasını geçen ve 6.07.2020 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucuna göre aynı yönetmeliğin 12’inci maddesine ilişkin değerlendirme aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV SONUCU

TÜRK DİLİ VE DEBİYATI BÖLÜMÜ

BÖLÜM: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SIRA NO

ADAYIN
ADI SOYADI

DEĞERLENDİRME NOTLARI

ALES PUANI

30%

Y.DİL PUANI

10%

MEZUNİYET PUANI

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

SONUÇ

1

A. S. YAĞAR

87,25

26,175

86,25

8,625

76,66

22,998

95

28,5

86,28

Başarılı

2

A. K. BİLGİN

89,42

26,827

87,5

8,75

86,46

25,938

75

22,5

84

Yedek

3

A. S.KOŞAK

86,42

25,926

85

8,5

91,13

27,339

65

19,5

81,25

Başarısız

4

A. K. B. SANDIK

85,42

25,626

82,5

8,25

81,8

24,54

68

20,4

78,81

Başarısız

5

M. KÖSE

84,93

25,478

95

9,5

70,6

21,18

70

21

77,15

Başarısız

6

P. DÖNMEZ

86,65

25,995

88,75

8,875

77,6

23,28

40

12

70,14

Başarısız

7

A. YEŞİL

76,52

22,957

86,25

8,625

90,9

27,27

Girmedi

 

 

Başarısız

8

Z. SAĞ

80,10

24,031

93,75

9,375

80,86

24,258

Girmedi

 

 

Başarısız

9

B. ERTEM

86,59

25,976

83,75

8,375

83,66

25,098

Girmedi

 

 

Başarısız

10

H. YAZER

87,30

26,189

78,75

7,875

83,2

24,96

Girmedi

 

 

Başarısız