Bölümler

Hukuk Fakültesi - Bölümler

Hukuk Fakültemizin amacı, öğrencilerimize hukuki düşünme yeteneğini, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek hukuki konulara adil çözümler getirebilme kabiliyetini ve topluma hizmet bilincini kazandırmaktır. Bir araştırma üniversitesi olma gayesiyle yola çıkan Üniversitemizin bu hedefi ile uyumlu olarak İZÜ Hukuk Fakültesi bir eğitim-öğretim, araştırma merkezi olarak adaletin her alanda te’sisini hedeflemektedir.