Materyal Geliştirme ve Üretkenlik Atölyesi

“Okul Öncesi Öğretmenliği Materyal Geliştirme ve Üretkenlik Atölyesi” 2016 yılından itibaren çeşitli derslerde “Materyal Geliştirme” ve “Üretkenlik ve Geliştirilmesi” başta olmak üzere aday öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini yetiştirme hususunda alan öğrencilerine hizmet vermeye başlamıştır.   

Eğitici araç gereçler ve materyaller okul öncesi döneminin gelişimsel alanlarında etkin bir rol almakta ve öğretimin önemli bir parçasıdır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim dalı kendi vizyon ve misyonu çerçevesinde bu konunun öneminin farkında olmakla kalmamış eyleme geçerek Türkiye’nin en donanımlı Okul Öncesi Atölyesini hayata geçirmiştir.

Bu atölyede öğrenciler motor gelişimi, bilişsel gelişim, duyusal gelişim ve öz bakım becerilerinin gelişimine katkıda bulunan materyaller ve araç gereçler gelişmektedirler. Aday öğretmenler Artık materyalleri basit üretim yöntemleri ile birleştirerek ortaya koydukları materyaller ve araç gereçlerin yapımı ardından farklı malzemeler ve atölyede mevcut olan donanım ve üretim makineleri yardımı ile mesleki alanda kullanılan profesyonel araç gereçler ortaya koymaktadırlar. Bu vesileyle üretimin değeri ve boyutu aday öğretmenlere aşılanarak kendi alanlarında yaratıcı hayal güçleri gelişir ve gerekli olduğunda kendi imkânları çerçevesine daha etkin materyaller ortaya koyma becerisine sahip olurlar.

Tüm öğretim alanlarında aday öğretmenlerin geliştirmesi gereken mesleki özelliklerden başka biride yaratıcı düşünce ve problem çözme becerisidir. Okul öncesi öğretmenliği atölyesindeki olanaklar sayesinde yaratıcılığın yakınsak boyutuyla yakından ilişkili olan üretkenlik becerilerinin ve ıraksak düşüncelerin oluşumuna katkıda bulunacak birikim ve tecrübelerin gelişimine zemin hazırlanmaktadır. 

Okul Öncesi Öğretmenliği Materyal Geliştirme ve Üretkenlik Atölyesindeki donanım ve olanakları şöyledir:

 1. Malzeme dolapları ve çalışma tezgâhları
 2. Sarf malzemeler
 3. Elektrikli ve normal el aletleri
 4. Masa üstü ahşap işleme makineleri
 5. Öğrenci çalışmalarına katkıda bulunmasıyla birlikte eğitsel materyallerin akademik çalışmalar çerçevesinde geliştirilmesinde kullanılan teknolojik cihazlar
  • Cuteng 100W lazer kesici ve gravür makinesi
  • Raise N2, 3B yazıcı
  • Poysan EL 3040, Masa üstü CNC Router