STEM Laboratuvarı 

STEM [Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik)] yaklaşımı eğitimde yeni bir heyecan ve gerçek yaşam problemlerini çözebilmek için kullanılan yeni bir çözüm yolu olarak karşılanmaktadır. Disiplinlerin bütünleşik bir biçimde ele alınarak okul eğitimi ile yaşam arasındaki bağın somutlaştırılmasını mümkün kılan STEM yaklaşımı, bu sayede öğrenmelerin karşılığının gündelik hayatta görülmesini sağlıyor.

Geleceğin öğretmenleri, STEM Laboratuvarında kendilerini geliştirerek, 21. yüzyıl okuryazarı olarak hazırlayabilirler. STEM sayesinde analitik ve problem çözme odaklı düşünen, süreç yönetimini sabırlı bir biçimde gerçekleştiren, mühendislik felsefesini benimseyen ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden öğretmen adayları, hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine bizzat kendileri tanık oluyor. STEM Laboratuvarında, şu ana kadar yapılmış mekanizmaları veya kendi mekanizmalarını üretme konusunda istekli olan öğretmen adayları, bu süreçte malzeme listesi, bütçe ve iş akışı planlama gibi becerileri de kazanıyor.

STEM Laboratuvarı, 35 kişilik kapasiteye sahip. Öğretim üyelerin aktif rol aldığı laboratuvarda ayrıca projeksiyon cihazı yer alıyor. STEM laboratuvarında öğretmen adayları, MAKER (Kendin Yap) ruhunun gelişmesi için bizzat araştıran, sorgulayan, planlayan ve deneyen rolünde çalışırlar. Öğretim üyesi ise öğretmen adaylarına danışmanlık yapar ve bilgiyi direkt vermeden önce öğretmen adaylarının keşfetmelerine yardımcı olur.

Bilişim Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri ve Alternatif Eğitim Uygulamaları gibi dersler, STEM ve Robotik Kodlama Laboratuvarında işleniyor.

DSCF8972 DSCF8970 DSCF8962 DSCF8956 DSCF8951 DSCF8935 DSCF8938 DSCF8934 DSCF8947 DSCF8941