MİSYON

Medeniyet değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, erdemli ve lider öğretmenler yetiştirmek.

VİZYON

Dünyada tanınmış eğitim fakülteleri arasında yer alan, Türkiye’de ilk sıralarda tercih edilen, akademik kadrosu ile öne çıkan, yayınları başvuru kaynağı olan ve mezunları tercih edilen bir fakülte olmak.


DEĞERLER

Bilimsellik

Buluşçuluk ve Yenilikçilik

Özgünlük

Özgürlük

Değerlere Saygı

İnsan ve Öğrenci Merkezlilik

Gelişmede Süreklilik

Mükemmellik

KALİTE POLİTİKASI

Eğitim ve araştırmada öncü olmak

Sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek

Girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek

Uluslararası eğitim standartlarına uygun faaliyetlerde bulunmak

Tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak.