Genel Bilgiler

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2011-2012 Akademik yılında eğitim öğretime başlamıştır. Kuruluş amacı: eğitim alanında bilim üretmek; bilgiyi yaymak; toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim sorunlarını çözüp, sürekli gelişmelerini sağlamak; çağdaş öğretim tekniklerini beceriyle kullanabilen, toplumun kültürüyle bütünleşmiş idealist öğretmenler yetiştirerek eğitim sisteminin, toplumun ve Ülke’nin gelişmesine katkıda bulunmak; eğitim sistemimizin var olan sorunlarını çözmek ve çağdaş açılımları bünyesine kazandırmaktır.

Bilgi, iletişim ve teknolojinin hızla değişip geliştiği çağımızda, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime, bilime ve eğitim sistemlerine verdikleri önemle ölçülmektedir. Eğitim sistemlerinin sorunlarının çözümüne, sürekli geliştirilmesine ve sistemin işletilmesine bilimsel anlamda destek veren de eğitim fakülteleridir. Eğitim Fakültelerinin, yukarıda değinmediğimiz daha pek çok fonksiyonu da vardır. Bu açıdan, Eğitim Fakültelerinin değeri ve önemi her geçen gün daha da artmakta, görevleri de sürekli çoğalmaktadır. Biz de bunun bilincinde olarak, her geçen gün bu görevimizi daha iyi bir şekilde yerine getirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Fakültemiz, özgüveni olan, düşünen, üretken, yorum yapabilen ve geleceğimizi teminat altına alacak bireyleri yetiştirmek üzere, akademik ve teknolojik altyapısını geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu bağlamda, Fakültemizin bünyesinde 5 bölüm ve bu bölümlere bağlı 8 program mevcuttur.

Bu programlar şöyledir:

İngilizce Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fakültemiz öğrencilerinin, bütün bu bölümleri arasında olduğu gibi, diğer pek çok fakültenin bölümleri arasında da yan dal ve çift anadal yapma imkanları vardır.

Üniversitemizdeki normal yabancı dil derslerinin yanında ayrıca İngilizce, Arapça, Osmanlıca ve Rusça dil kursları, yıl boyunca kendi öğretim elemanlarımız tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

Öğrencilerimizin Farabi ve Erasmus programlarına katılması hususunda her türlü destek ve yardım da sürekli olarak hizmetlerinde olmaktadır.

İZÜ Eğitim Fakültesi olarak, öğrencilerimizin hayata hazırlanma, iş bulma, meslekte gelişme ve yükselme çabalarında, gerek eğitim sürecinde gerekse mezuniyet sonrasında, hep yanlarında ve destekçileri olmaktayız.

Ayrıca Fakültemizde, Eğitim Bilimleri Bölümünde ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ ile ‘Aile Danışmanlığı ve Eğitimi’ alanlarında üç yüksek lisans programı; İngilizce Öğretmenliği Bölümünde ise, ‘İngiliz Dili Eğitimi’ yüksek lisans; ‘İngiliz Dili ve Edebiyatı’ doktora programları yürütülmektedir. Diğer bölümlerimizde de yüksek lisans ve doktora programları açma çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Fakültemizi tercih eden siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyor, hoşgörü ve huzur ortamında, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizi elde edip, hayatta hep mutlu ve başarılı olacağınıza inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.