Devam Eden Tezler

Ad Soyad Tez Konusu
Amır Seyyedabbası Kablosuz Sensör Ağlarında Enerji Verimli Yönlendirme Protokollerin Tasarımı
Fuat CANDAN
Mustafa ÇELİKPENÇE Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Teknik Olmayan Kayıp Kaçakların Makine Öğrenmesi ile Tespiti
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmed Sheikh Abdullahi MADEY
Ad Soyad Tez Konusu
Kevser Nur ÇOĞALMIŞ
Ad Soyad Tez Konusu
Oğuzhan TAŞ Nesnelerin İnternetinde Güvenlik: Kimlik Doğrulama Sistemleri Tasarlama, Saldırıları Tespit Etme ve Önleme
Kadir ARAM
Ömer Faruk SARAÇ Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Bağlam Bilinçli Akıllı Trafik Işık Kontrolü
Ad Soyad Tez Konusu
Alex GUNAGWERA
Ad Soyad Tez Konusu
Hilal AYIK
Mert Yılmaz ÇAKIR
Mehmet Ali KUTLUGÜN
Nevzat ÇAPOĞLU
Jawad Rasheed
Ad Soyad Tez Konusu
Marın Neıo Demırcı Helal Gıda Sektöründe Üretim Uygulamaları: Metot Geliştirme ve Değerlendirme
Sevde Yaşar ÇİMEN Geleneksel Kayseri Fermente Sucuğu Mikrobiyal Çeşitliliğinin Kültüre Dayalı ve Kültüre Dayalı Olmayan HTS (Yüksek Çıktılı Dizileme) Yöntemiyle Belirlenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Cihat GÜNER Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Endemik Mikroorganizmaların Sistein, Msg ve Beta Karoten Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Helal Standartlarında Üretim Olanaklarının Araştırılması
Ad Soyad Tez Konusu
Abdullah KARADAĞ Elazığ'da Kırsal Kalkınma
Abolfazl SOMALOU
Gültekin GÜLLÜ Kentsel Dönüşüm Atıkları Yönetim Modeli ve Esenler Belediyesi Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Eylem Gül KOCAMAN Akıllı Şehir Modellemesi: Uygulama
Mümin Serkan KOCAMAN Akıllı Kampüs İndeksinin Geliştirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Kaan YILDIZGÖZ Ulaşım Ağ Şirketlerinin Gelişimi: Kent İçi Ulaşım Üzerine Etkilerinin Analizi, Regülasyonları ve Gelecek Ulaşım Ekositemindeki Rolleri
Ad Soyad Tez Konusu
Gülay KURT Kapalı Çarşı Koruma Süreci ve Yönetimi "Bir Anıt Eser Yönetim Planı"
Ad Soyad Tez Konusu
Hakan ŞANLI Suriyeli Sığınmacıların Şehre Entegrasyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü: Bursa Örneği
Fatih COŞAR
Ad Soyad Tez Konusu
Bedri Sinan GÜL Kentsel Dönüşüm Çalışmasında, Yatay Mimari ve Mahalle Kültürü Kavramları ile İstanbul Ölçeğinde Yeni Bir Model Arayışı
Eray YAVUZARSLAN
Mustafa TUTAR
Esma ÜNLÜ
Ad Soyad Tez Konusu
Herıberto Javıer Perozo Soto
Ad Soyad Tez Konusu
Elanur ERTEKİN TEZCAN Besin Değişim Listelerinde Et Grubunda Yer Alan Kırmızı Etlerin Pişirme Kayıplarının ve Biyoerişilebilirliklerinin Besin Ögeleri Açısından İn Vitro Gastrointestinal Sistemde İncelenmesi
Kübra ADA Besin Değişim Listelerinde Birbirinin Yerine Geçtiği Kabul Edilen Kurubaklagillerin Biyo-Erişebilirliklerinin Besin Öğeleri Açısından İn Vitro Gastrointestinal Sistemde İncelenmesi
Reyhan ÇAMAN Besin Değişim Listelerinde Birbirinin Yerine Geçtiği Kabul Edilen Yumurta, Tavuk ve Balığın Pişirme Kayıplarının ve Biyo-Erişilebilirliklerinin Besin Öğeleri Açısından İn Vitro Gastrointestinal Sistemde İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Abdurrahim SUNAY Ratlarda Yeşil Çayın Serum Homosistein Düzeyleri ve Homosistein Metabolizmasında Yer Alan Vitaminler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Damrenur ALGAN Kurubaklagiller ile Zengileştirilmiş Düşük Glisemik İndeksli ve Yüksek Protein İçerikli Fonksiyonel Atıştırmalık Ürünlerin Geliştirilmesi
Hatice Büşra ÇALIŞKAN Ülkemizde Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesinde Kullanılan Sebze ve Meyve Kaynaklı Cam Kavanoz Mamalarındaki Suda Çözünen Vitaminlerin Biyoerişilebilirliklerinin İn Vitro Gastrointestinal Sistem İle İncelenmesi
Ömer Faruk MIZRAK Ülkemizde Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarına Takviye Edilmiş Folik Asitin Biyoerişilebilirliğinin İn Vitro Gastrointestinal Sistem İle İncelenmesi
Hafsa Sena SARGIN Ülkemizde Tüketilen Kahvaltılık Gevrek Ürünlerinin Glisemik İndeks ve Protein Sindirilebilirliklerinin İn Vitro Gastrointestinal Sistem ile İncelenmesi
Sağre Nur AKÇA Ülkemizde Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesinde Kullanılan Ek Gıdalardaki C Vitamini ve B Grup Vitaminlerinin Biyoerişilebilirliklerinin İn Vitro Gastrointestinal Sistem İle İncelenmesi
Mehmet Tevfik NARGÜL Farklı Nişasta Kaynaklarından Enzimle Dirençli Nişasta Üretimi ve Düşük Glisemik İndeksli Fonksiyonel Atıştırmalık Formülasyonların Geliştirilmesi
Esra ÖZKAN Ülkemizdeki Karbonhidrat İçeriği Yüksek Atıştırmalık Ürünlerin İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi ve Sağlıklı Beslenme Açısından Değerlendirilmesi
Ferhan ÇETİN Bazı Sebzelerde Farklı Pişirme Teknikleriyle Suda Çözünen Vitamin Kayıplarının İncelenmesi
Büşra SÜRÜCÜ Süt ile Tüketilebilen Kahvaltılık Gevreklerdeki Suda Çözünen Vitaminlerin Biyoerişilebilirliklerinin İn-Vitro Gastrointestinal Sistem İle İncelenmesi
Tuba TİKİCİ Ülkemizde Tüketilen Bazı Fermente Gıdalarımızın İn Vitro Ortamda Probiyotik-Prebiyotik Etkileşmesinin İncelenmesi
Burcu ÜNAL "Kahvaltı Öğününde Tüketilen Besinlerde İleri Glikasyon Son Ürünlerinin (AGE) Belirlenmesi ve Vitamin B6 İçeriğine Göre AGE Oluşum İlişkisinin Değerlendirilmesi"
Muhammet Ali YILMAZ
Uğur ÖZ Sitrik Asit Esterifikasyonu ile Patates Nişastasından Dirençli Nişasta Üretimi ve Düşük Glisemik İndeksli Fonksiyonel Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı
Kübra ÖZKAN Bazı Geleneksel Gıdalarımızın Besin Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Sağlıklı Beslenme Açısından Değerlendirilmesi
Ahmet Nabi MERAL Protein İçeriği Yüksek Sporcu Destek Ürünlerinin In Vitro Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
İsmail BELLİ Egzersiz Yapan Bireylere Yönelik Fonksiyonel Dondurma Formülasyonunun Geliştirilmesi
Seda ÇELİKEL Geleneksel Gıdalarımızın In Vitro Glisemik İndeks Tayini ve Beslenme Açısından Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Emre TÜRK
Ad Soyad Tez Konusu
Metin KOÇ Derin Öğrenme Kullanarak İHA ile Hareketli Bir Hedefin Otonom Olarak Yakalanması
Harun ELKIRAN OCC-OPENCV Kütüphanesi İçin Blok Tabanlı Programlama Aracı
Ad Soyad Tez Konusu
Enver Ekrem UÇAR
Mehmet Emre ÖZÜDOĞRU Türkiye'de IPv6 Dağıtımının İstenilen Düzeye Ulaşılamamasının Sebepleri
Ad Soyad Tez Konusu
Seçkin CANBAZ İki Tekerden Tahrikli Mobil Robotların Formasyon Kontrolü
Ad Soyad Tez Konusu
Ayşenur GENÇDOĞMUŞ Vücut Kinematiği İzleme Verilerinin Analitiği
Ad Soyad Tez Konusu
Hasibe Büşra DOĞRU Yapay Zeka İle Ortak Yönelimli Web Sitelerinin Tespiti
Ali Cenah KARAKOL
Sahra TİLKİ İngilizce Çember Dolgu Oranı Yöntemi İle Karakter Tanıma
Ad Soyad Tez Konusu
Gamze ESGİN
Meryem SERİ Trakya Eski Kaşar Peyniri Olgunlaşma Sürecinin Mikrobiyal Profilinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Alya TOY Pastırma Üretim Sürecinde Yer Alan Mikrobiyotanın Moleküler Yöntemlerle Tayini
Emine Sena KAFKASKIRAY Şalgam Suyu Fermantasyon Sürecinin Mikrobiyal Profilinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Şaziye YILMAZ ÖZDEN
Ad Soyad Tez Konusu
Betül AKHAN
Ramazan ASLAN İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Sosislerde Nitozamin Mevcudiyeti Üzerine Bir Araştırma
Emre Oğuzhan GÜRCAN Normal, Pastörize ve UHT sütlerden Starter Kültür ve Kullanılarak Yapılan Yoğurtların Reolojik ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Ali Rıza KURUM
Semira CAN
Elif UĞURDOĞAN
Irmak BAYAR
Muhammed Yasir TAŞKIN
Timuçin GÜNESEN Farklı Yolum Tekniklerinin Tavuk Karkaslarının Mikroflorası Üzerine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Menice YAĞCI Escherichia coli ve Bacillus cereus'un Gıda Yüzeylerinde İnaktivasyonuna Etil Piruvat ve Atmosferik Basınç Soğuk Plazma Tekniğinin Birlikte Kullanımının Etkinliğinin Belirlenmesi
Sümeyya Nur ZENGİNCE
Serhat ŞAHİN
Merve YAŞASIN Hamur Reolojisi Karakterizasyonunda Kullanılabilecek Yeni Bir Analiz Yöntemi: Toz Akış Ölçüm Cihazı (PFT)
Erva Nur KARASU Bazı Laktik Asit Bakteri Suşlarından Elde Edilen Ekzopolisakkaritlerin Gıda Tozlarının Gıda Yüzeylerine Yapışmasında Arayüz Olarak Kullanılabilirliklerinin Belirlenmesi
Mustafa KARADOĞAN Un ve Unlu Mamul Ürünlerinde Kullanılan Gıda Katkı Maddelerinin Helal Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi
Abdülhamit AKSEL Türkiye’de Üretilen Bazı Unların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Zeynep SUNAL Yaban Mersini İçeren Protein Jeliyle Üretilmiş Fonksiyonel Dondurmanın İn Vitro (Simüle Gastrik) Ortamda Sindirimi
Selvanur KARA Karnauba ve Balmumu Vaksları İle Hazırlanan Oleojellerin DSC ve FT-IR Spektroskopisi İle Karakterizasyonu
Melike Şeyma TUĞLA İstanbul İli Ortaokul Düzeyindeki Öğrencilerin Paketli Hazır Gıda Tüketim Alışkanlıklarının Araştırılması
Yasemin KIZILASLAN Siyez Unlu (Einkorn), Katkısız Bebe Bisküvisinin Protein ve Karbonhidrat Sindirilebilirliğinin İncelenmesi
Hamide Feyza BARDAKCI "Sporcular ve Vücut Geliştiriciler Tarafından Tüketilen Protein Tozlarının Kalitesinin Amino Asit Profili ve Sindirilebilirlik Yönünden İncelenmesi"
Momın Yakefujıang
Muhammed Melih AKDENİZ
Enes ÖZTÜRK
Savaş FINDIK Helal Gıda Sertifikalama Kriterlerinin TS EN ISO 22000’e Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Ad Soyad Tez Konusu
Eda BÜYÜKDUMAN
Beytullah ÇİÇEN Yerel Yönetimlerde Gıda İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Ad Soyad Tez Konusu
Ali KAYGISIZ Sinirliot, Kuzu Kulağı, Civanperçemi ve Biberiye Yaprak Ekstraktlarının Antioksidant ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
Ad Soyad Tez Konusu
Tuğçe KÖK
Zehranur ERDEMOĞLU
Ahmet Furkan ÇAĞLAR
İnci ZENT
Mesut CEMİLOĞLU Peyniraltı Suyundan Protein Konsantresi Eldesi
Yusuf KURT
Mehmet Ali YAFEZ Lifli Gıdaların Yapısal Özelliklerinin Genel Analizleri
Ayşe Gülden GÖKSU
Zeynep Elif ALTUNTAŞ
Rabia GÜNEŞ
Önder ÖNER
Nur Kübra ODABAŞ Zerdeçal Extraktı ile Zenginleştirilmiş İçme Sütlerinin Organoleptik Özellikleri
Abdulvehap Hayreddin İŞBİLİR L-Sistein’in Güncel Üretim Teknolojisi ve Helal Statüsünün İncelenmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Emine Büşra BAŞTÜRK
Buşra TİKİCİ
Ad Soyad Tez Konusu
Kübra UĞUZKÜRTÜNCÜ
Ad Soyad Tez Konusu
Bilge BOYLU
Ad Soyad Tez Konusu
Ebru ARLI
Şeyda İÇMEZ
Anıl UTKAN SUBAŞI
Hayrettin KÖSEM
Nurhayat KATMAN
Reyhan KURT
Ad Soyad Tez Konusu
Büşra ÖĞÜT
Melike AKINCI
Emin BOYACI
Emine HAS
Ad Soyad Tez Konusu
Cangül BOLAT
Şenay TÜRKUÇAR
Meltem ÇELİK
Muhammed DAĞ
Kardelen Serçin NAKİP
Ersin ŞAHİNCE
Emine KORKMAZ
Rabia YILANLI
Gülnur RUZİBAKİ
Ad Soyad Tez Konusu
Ayşe BAYIR
Sinem GÜZEL
Fatma AYTAP
Kübra DEMİRCİ
Canselin ALKIN
Aybüke İMRE
Özlem TEKİN
Ad Soyad Tez Konusu
Melis DURGUN
Halil DENİZ
Zehra Betül GÜNDÜZ
Ayşe GÜRSOY
Sena UYGUN
Özge AKSU Tip 2 Diyabetus Mellituslu Hastalara Verilen Video Destekli Eğitimin Subkutan İnsülin Uygulama Becerisi ve Kan Glikoz Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Ebru DÜNDAR
Ad Soyad Tez Konusu
Zeynep OTAY
Esma AKDEMİR
Faruk YILDIZER Yoğun Bakım Hemşirelerinin Basınç Yaralarının Önlenmesine Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları
Ayşe GÜZEL Spiritual Care-giving Scale'nın Hemşire Grubunda Güvenilirlik Geçerliliği
Dilara YANIKLAR Yoğun Bakım Hastalarında Deliryumun Değerlendirilmesi ve Yönetimine İlişkin Klinik Protokol Geliştirilmesi
Öznur HARTAMACI Genel Beslenme Bilgisi Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Güvenirlik-Gerçekliğinin İncelenmesi
Yasemin ALPAY Kanserli Çocuk ve Adolösan Hastalara Bakım Veren Aile Bireylerinde Algılanan Bakım Yükü, Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesi
Ad Soyad Tez Konusu
İsmail DEMİRBAŞ
Mehmet ÖLMEZ
Muhammed İdris KOÇAK
Muhammed DOĞAN
Furkan KARYAĞDI Geri Kazanım ve Kompost Üretim Prosesinin İstanbul'a Çevresel Katkısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi
Mürvet AKSOY Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Sosyal ve Teknik Boyutun İncelenmesi, Kocaeli-Erenler / Cedit Kentsel Dönüşüm Alanı veya Tuzla Şifa Mah. Örneği
Umut Mete SOYDAN İstanbul'un Tarihi Su Yolları ve Bu Su Yollarının Kent Turizmi ve Sosyolojisi Açısından Potansiyeli
Yavuz Burak ÖZTÜRK
Ahmet ULUŞIK İstanbul Organize Sanayi Bölgelerinin Yerleşim Yerleri ve Dönüşümü
Hamza UYANIK Erişebilirlik ve Kaldırım Kullanımı: Fatih Yarımada Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet ÇENGEL Teknoloji Transfer Ofislerinin Proje Yönetimine Etkilerinin İncelenmesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Süleyman DOĞAN
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Sabri İNCE
Muhammed Emin YILMAZ Kent Merkezindeki Eski Eserlerin Korunması - Aksaray 2. Kılıçarslan Hamamı Örneği
Hülya KARAOĞLU Kentsel Yenilme Süreci İçinde Geleneksel Ahşap Yapıların Korunması ve Köy Evi Uygulaması Örneği
Fatih ERPAK
Gamze KUŞSEVEN ÖZKILINÇ Sümbül Efendi Cami'de Yapılan Restorasyon Çalışmaları Kapsamında Yürütülen Malzeme Konservayon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
İbrahim ERNAM Bedensel Engelliler İçin Mimari Mekan Tasarımı
Ad Soyad Tez Konusu
Alper BALOĞLU Çok Disiplinli Akıllı Şehir Platformu Yazılım Mimarisi Tasarımı
Ad Soyad Tez Konusu
Fatma DOYDU AKSU İmar Hukukunda Kullanım Bölgelemesi
Ad Soyad Tez Konusu
İbrahim TIRYAK Su ve Atıksu Şebekelerinde Maliyet Analizi; İSKİ Örneği
Hasan ERGÜL Su Tarifelerinde Ödeme Gücü Değerlendirmesi
Ali Koray GÜNDOĞ İstanbul'da Atıksu ve Yağmursuyu Toplama Sistemlerinin Bakım, Onarım ve İşletimi: Konunun Önemi, Boyutları ve Maliyeti
Cihat ÇELİK
Ad Soyad Tez Konusu
Ahmet ÇAKAN Sultangazi Belediyesi Sınırları İçinde Kalan Su Kemerlerinin Kültürel Mirasın Kente Entegrasyonu Bağlamında Değerlendirilmesi
Tarık ERDAĞ
Ad Soyad Tez Konusu
Tuğçe YILMAZ Kentsel Yaşam Kalitesi: Serdivan Örneği
Ad Soyad Tez Konusu
Hilal APUHAN İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Ulaşım Sistemleri ve Risk Analizi
Ad Soyad Tez Konusu
Can TUNCA İstanbul Tarihi Yarımada Parklarının Kentsel Mekan Kalitesi Açısından Değerlendirilerek Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi
Sedat DEMİRTAŞ
Tahir KARABİBER
Ensar ÖZKAN
Muhammed Sezai SAĞTEKİN İstanbul İli Anadolu Yakası 2. Karayolu (D-100) Güzergahındaki Yeşil Alanların Bitkilendirme Esasları ve Öneriler
Meryem KESKİN
Ad Soyad Tez Konusu
Furkan YILDIRIM Temiz Oda Uygulamaları
Ad Soyad Tez Konusu
Mehmet Vakıf BOZKAYA
Ad Soyad Tez Konusu
Öznur Dilek ULUDAĞ İstanbul'da Restorasyonu Yapılmış Eski Eserlerin Günümüzdeki Kullanım Durumları ve Sonuçları
Aslıhan KILCAN Fatih Külliyesi Karadeniz Medreselerinin Restorasyon Sürecinde Yapının Özgün Malzeme Tespiti ve Yeni Malzeme Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Mouna Salahıeh Halep Şehrindeki Osmanlı Medrese ve Hamamlarının Turizm Yönünden Değerlendirilmesi
Ad Soyad Tez Konusu
Harun İŞLER
Ahmet Buğra AKSUN
Zeynep SAĞAY
Şerif CILIZ İstanbul, Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesindeki Dini Yapılar ve Kent Dokusundaki Önemi
Ad Soyad Tez Konusu
Beyza KAHVECİ Beton Bünyeli Prefabrike Panel Sistemlerde Düğüm Noktalarının Performansı
Ad Soyad Tez Konusu
Halime Gizem AKSUN
Munevver GÜMÜŞTAŞ Farklı Taşıyıcı Sistemlerin Yangın Anındaki Davranışı ve Güvenlik Önlemleri
Ad Soyad Tez Konusu
İbrahim Halil KÜLLAHCI
Ad Soyad Tez Konusu
Gizemnur NARİN Yeme-İçme Mekan Tasarımının İnsan Psikolojisine Etkisi
Ad Soyad Tez Konusu
Aysu KALYONCU Mimaride Sürdürülebilirlik Kavramı Ve Enerji
Ad Soyad Tez Konusu
Şifanur ÜÇTEPE
Esma AYAZ
Muhammed Emin UÇAK Kentsel Alanlarda Bisiklet Yollarının Kullanımı ve Ulaşım Sistemindeki Yeri
Mertcan YILMAZ Selimpaşa Merkez ve Liman Bölgesinde, Doku Bütünleşme Çalışmaları Örneğinin, Kentsel Yaşam Kalitesi ve Turizm Potansiyelindeki Artışa Etkileri