izulogo

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2024 - 2025 Akademik yılı güz yarıyılında öğrenci alımı yapılacaktır. Lisansüstü programlara başvurular 29 Mayıs 2024 - 23 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız. 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 29 Mayıs 2024 - 23 Haziran 2024
YABANCI DİL SINAVI (ARAPÇA-İNGİLİZCE) 25 Haziran 2024
BİLİM SINAVI 27 Haziran 2024
SONUÇLARIN İLANI 01 Temmuz 2024
ASİL KAYITLAR 02-05 Temmuz 2024
YEDEK KAYITLAR 08-09 Temmuz 2024

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul’un Avrupa yakasındaki yerleşkesinde ulaşımı kolay, kaliteli ve iddialı lisansüstü eğitimi vermektedir. Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen dersler lisansüstü öğrencilerine gerek özel sektörde gerekse kamuda daha iyi bir kariyer imkanı sunmaktadır. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası kurumlarda başarılı bir akademik kariyere hazırlamaktadır. Öğrencilerin derslere katılım göstermesi, gerek ders döneminde gerek tez döneminde yeterli zaman ayırarak bilimsel çalışmalar ve araştırma yapması gerekmektedir. 2500'e yakın lisansüstü öğrenci sayısı ile Türkiye’nin alanında en iyi üniversitelerinden birisidir.

Lisansüstü programlarda lisans ve yüksek lisans not ortalaması ile ALES, YDS, YÖKDİL, TOEFL, GRE, GMAT puanlarına ve Üniversitemiz tarafından yapılan Bilim Değerlendirme Sınavı sonuçlarına göre kısmi ve tam burslar verilebilmektedir. Ayrıca kurumlar ile yapılan protokoller kapsamında kurum çalışanlarına ya da STK üyelerine belirli oranlarda indirimler sağlanmaktadır ve Üniversitemiz bu kapsamda yeni işbirliklerine açıktır. Bunların yanı sıra lisansüstünde kayıtlı olan birinci derece yakınlar için de %10 oranında indirim yapılmaktadır.

 
 

* Üniversitemiz lisansüstü programlarına yapılacak başvurular resmi internet sayfamız üzerinden kabul edilmektedir. Üniversitemizin internet sayfası hariç, herhangi bir internet sayfası veya sosyal medya hesapları üzerinden başvuru kabul edilmemektedir.

* Eğitimler Halkalı kampüsümüzde yapılacaktır.

* Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının dersleri (bazı programlar hariç) hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu (Cumartesi günü) yapıldığından çalışanlar için uygundur.


Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programların eğitim ücretlerinde 2024-2025 akademik yılı güz yarıyılı için % 20 indirim uygulanacaktır (Klinik Psikoloji lisansüstü programları hariç)

2024-2025 akademik yılı güz yarıyılında kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerine ayrıca;  

 1. Ücretini peşin ödeyenlere, yüksek lisans için %15 (yüzde on beş) ve doktora için %20 (yüzde yirmi) ilave indirim yapılacak,
 2. İndirim oranı %20’nin (yüzde yirmi) üzerinde olanlara sadece en yüksek indirim oranı uygulanacak,
 3. Üniversitemiz lisans mezunlarına %30 (yüzde otuz) indirim yapılacak,
 4. Anlaşmalı Kurumlardan 10 (on) ve daha fazla kayıt yaptıranlara ilave %10 (yüzde on) indirim uygulanacak, 
 5. Tezli yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler ise eğitim ücretlerini ilk dört dönemde ve dönem başlarında peşin ödemek üzere 4 (dört) taksitte ödeyebileceklerdir.Öğrenim ücretleri ve burslar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Lisansüstü programlara başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 23 Haziran 2024 tarihine kadar Online Başvuru Sistemi' ndeki başvuru formunu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
 
İletişim Bilgileri:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL 
Tel: 444 97 98 (pbx) Fax: 0 212 693 82 29
* Online Başvuru Sistemi'ndeki başvuru formunu doldurmuş olmak,

* Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi,

* Not döküm belgesi (Transkript-İmzalı) 

* ALES sonuç belgesi (Belgede doğrulama kodu mutlaka gözükmelidir.) (Doktora ve Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenir.)

* Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Belgede doğrulama kodu mutalaka gözükmelidir) (Doktora Programları ile Öğretim dili Arapça ve İngilizce olan Yüksek Lisans Programları ile Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapan adaylardan istenir.) 
Doktora; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES'in %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20'si, bilim sınavının %20'si ve yabancı dil puanının %10'u esas alınır. 
 
Tezli Yüksek Lisans; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES'in %50'si, mezuniyet notunun %25'i ve bilim sınavının %25'i esas alınır. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.
 
Tezsiz Yüksek Lisans; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada lisans mezuniyet notunun %50'si ve bilim sınavının %50'si esas alınır. Enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de değerlendirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.
 
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için adayların istenilen belgeleri son başvuru tarihi olan 23 Haziran 2024 tarihine kadar Online Başvuru Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
 
NOT-1: Kabul edilen adaylar sonuçlarını https://kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuruLogin web adresinden öğrenebileceklerdir. İlan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.
 
NOT-2: Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınması gerekmektedir.)
 • Not Döküm Belgesi ASLI (Transkript), (E-Devletten alınan belgede geçerlidir.)
 • ALES sonuç belgesi internet çıktısı,(Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç)
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi internet çıktısı, (Dil Puanı istenilen Programlara kabul alan adaylar için)
 • 1 adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Askerlik Durum Belgesi aslı (son bir ay tarihli) veya Terhis Belgesi Fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Görev Belgesi (Üniversitemiz ile protokolü olan kurum veya kuruluş üyeleri/çalışanları için)
 • Lisansüstü Öğrenci Taahhütnamesi (kayıt ofisinden temin edilecektir.)
 • Tanınma Belgesi (Sadece Uluslararası Öğrencilerden) (E-Devlet’ten Alınmalı)
 • Denklik Belgesi (Sadece Yurtdışında Okumuş Türk Vatandaşlarından)
 • Kesin Kayıt Formu (kayıt ofisinden temin edilecektir.)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

- ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan almak.

- Rehberlik Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji lisans mezunu olmak,

* Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak,

- Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.

* Bilim Sınavından 50 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınır.

* Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) puan türünde en az 55 puan almak,

- Tüm Mühendislik Bölümleri, Matematik veya Fizik lisans mezunu olmak,

* Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır.

* Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türlerinden en az 55 puan almak,

- Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilim Sistemleri lisans mezunu olmak.

*Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır. 

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülteleri lisans mezunu olmak.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- Eğitim Fakültesi mezunu veya Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak.

- ALES Sözel puan türünden en az 55 puan almak,

- İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak.

* Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak.

- Beslenme ve Diyetetik, Beşeri Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Ziraat Fakülteleri, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi ile Veteriner fakültesi ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak.

* Gıda Mühendisliği ve Beslenme Diyetetik yandal yapanlar hariç alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak,

- Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt Teknoloji Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak, Gıda Teknolojisi ön lisans programı mezunu olup başka bir programdan lisans mezunu olmak.

* Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak, 

- Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS / YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 80 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak, İZÜ YDY sınavından en az 90 puan almak,

- İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve İngilizce Mütercim Tercümanlık (Çeviribilim) lisans mezunu olmak.

*Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 80 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak veya İZÜ YDY sınavından en az 90 puan almak,

- İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya Dilbilim lisans mezunu olmak.

*Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır.

* Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

-  YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 70 puan almak, veya İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak,

- Lisans mezunu olmak. 

- ALES Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (Arapça) sınavından en az 70 puan almak veya  İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak,

- Lisans mezunu olmak. 

- ALES Sözel puan türünde en az 55 puan almak,

- Lisans mezunu olmak.

- 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- Lisans mezunu olmak.

* Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 70 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak veya İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak.

- Lisans mezunu olmak. 

 

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak.

- Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik lisans programları mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan almak.

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında başvuru alınmayacaktır.

- 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğrenci kabulü Ağustos ayında açılacak başvurular ile yapılacaktır.

- ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan almak..

- İlahiyat, İslami İlimler, Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak,

* İlahiyat ve İslami İlimler öğrencileri için Psikoloji alanında; Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri için ise İslami İlimler alanında Bilimsel Hazırlık uygulanır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak.

- İlköğretim Matematik Öğretmenliği,Matematik Öğretmenliği ve Matematik Bölümü lisans mezunu olmak.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak.

- Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama veya Endüstri ürünleri Tasarımı lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak.

- Mühendislik, Mimarlık, Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, BilgisayarEnformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ile İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

- ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan almak.

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan almak,

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve/veya Psikoloji lisans mezunu olmak.

* Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır.

-  ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES'ten (SÖZ veya EA puan türlerinden) en az 55 puan almak.

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi alanlarının birinden lisans mezunu olmak,

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER C1 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER C1 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES'ten (SÖZ veya EA puan türlerinden) en az 55 puan almak.

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 70 puan almak veya İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak.

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, veya Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak,

* Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır.

 

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak.

- Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Gerontoloji, Antropoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak.

- Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Tarih, Sosyal Hizmet, Psikoloji, İktisat, İşletme, Hukuk lisans mezunu olmak.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak.

- Lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- İlahiyat / İslami İlimler veya muadil fakülte lisans mezunu olmak,

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak.

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55 puan almak veya İZÜ YDY 65 puan almak.

* Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- İlahiyat / İslami İlimler veya muadil fakülte lisans mezunu olmak,

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak.

- YDS veya YÖKDİL (Arapça) sınavından en az 70 puan almak veya İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak.

* Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak.

- Lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

 

- Rehberlik Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

* Bilim sınavından 65 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınır.

- 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.

- Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilim Sistemleri lisans mezunu olmak,

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz,

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır.

- İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülteleri lisans mezunu olmak,

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

- Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak. 

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

- İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır.

 

- Beslenme ve Diyetetik, Beşeri Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Ziraat Fakülteleri, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi ile Veteriner fakültesi ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak,

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

* Gıda Mühendisliği ve Beslenme Diyetetik yandal yapanlar hariç alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt Teknoloji Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak, Gıda Teknolojisi ön lisans programı mezunu olup başka bir programdan lisans mezunu olmak.

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

* Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

-Lisans mezunu olmak,

- YDS / YÖKDİL (İngilizce) sınavında en az 70 puan almak veya İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak.

- ALES şartı aranmaz.

- Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Lisans mezunu olmak.

* ALES şartı aranmaz.

* YDS / YÖKDİL (Arapça) sınavında en az 70 puan almak veya İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak,

 

- Lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

* 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında başvuru alınmayacaktır.

- Lisans mezunu olmak.

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Lisans mezunu olmak.

- ALES şartı aranmaz.

-YDS / YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 70 puan almak veya İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak.

 

- Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik alanlarından birinden lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

* Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

- 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.

- 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğrenci kabulü Ağustos ayında açılacak başvurular ile yapılacaktır.

- İlahiyat, İslami İlimler, Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak.

* İlahiyat ve İslami İlimler öğrencileri için Psikoloji alanında; Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri için ise İslami İlimler alanında Bilimsel Hazırlık uygulanır.

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Matematik Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

- Mühendislik, Mimarlık, Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar, Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ile İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve/veya Psikoloji lisans mezunu olmak.

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

- Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır.

- Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi mezunu olmak lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER C1 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER C1 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Gerontoloji, Antropoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Tarih, Sosyal Hizmet, Psikoloji, İktisat, İşletme, Hukuk lisans mezunu olmak.

* ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

- Lisans mezunu olmak.

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- İlahiyat / İslami İlimler  veya muadil fakülte mezunu olmak.

*  ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

 * Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

 * Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- İlahiyat / İslami İlimler veya muadil fakülte mezunu olmak,

- YDS veya YÖKDİL (Arapça) sınavından en az 70 puan almak veya İZÜ YDY sınavından en az 80 puan almak.

- ALES şartı aranmaz.

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

- Lisans mezunu olmak.

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 55 puan almak,

- Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Tüm  Mühendislik Bölümleri veya bunlara bağlı programlarda, Matematik ve Fizik alanlarından birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak, 

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır. 

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL  sınavından en az 55 puan almak,

- Eğitim Fakültesi lisans veya Eğitim Yönetimi yüksek lisans mezunu olmak,

*Alan dışından gelenlere Bilimsel Hazırlık uygulanır 

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES Sözel puan türünde en az 55 puan almak,

- YDS / YÖKDİL sınavından en az 55 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

- İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi tezli yüksek lisans mezunu olmak.

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak,

- YDS / YÖKDİL (İngilizce) sınavında en az 55 puan almak,

- Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimi Anabilim Dalı, Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt Teknoloji Bölümü, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veterinerlik Anabilim Dalı, Beslenme ve Diyetetik, Gıda ve Beslenme tezli yüksek lisans mezunu olmak.

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL  sınavından en az 55 puan almak,

- Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte tezli yüksek lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS / YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 80 puan almak,

- İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak,

*Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55 puan almak,

- İslam İktisadı ve Finansı, İslami İlimler, Tarih, İktisat/Ekonomi, Maliye, İşletme, Finans, Sigortacılık ve Bankacılık, Ekonometri, Hukuk, Siyaset/Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji vb. alanlarda tezli yüksek lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS / YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 70 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

- İslam İktisadı ve Finansı, İslami İlimler, Tarih, İktisat/Ekonomi, Maliye, İşletme, Finans, Sigortacılık ve Bankacılık, Ekonometri, Hukuk, Siyaset/Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji vb. alanlarda tezli yüksek lisans mezunu olmak.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (Arapça) sınavında en az 70 puan almak,

- İlahiyat, İşletme, İktisat, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans mezunu olmak.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

 

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS / YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 55 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

-  İşletme alanında lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 55 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk veya Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans mezunu olmak,

* Bilim Sınavından 50 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınır.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğrenci kabulü Ağustos ayında açılacak başvurular ile yapılacaktır.

- ALES Sayısal puan türünde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 55 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

- Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama veya Endüstri Ürünleri Tasarımcılığı yüksek lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 55 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk veya Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans mezunu olmak,

* Bilim Sınavından 50 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınır.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.

- 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında başvuru alınmayacaktır.

- ALES Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 70 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

- Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Sosyoloji veya Tarih bilim alanlarında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanır.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL (İngilizce) sınavından en az 55 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

- Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Gerontoloji, Antropoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezunu olmak.

*Bilim Sınavından 50 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınır,

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak,

- Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Din Sosyolojisi, Sosyal Hizmet lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezunu olmak.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55 puan almak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından ilan edilen puan muadili bir puan almak, 

- Yüksek lisans mezunu olmak.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55 puan almak,

- Temel İslam Bilimleri veya diğer İlahiyat Anabilim Dallarından tezli yüksek lisans mezunu olmak.

* Alan dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır.

*Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir. Eğitim dili kısmen ya da tamamen Türkçe olan programlara kabul edilen ve TÖMER B2 belgesi olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt olarak en az B2 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Sertifikası almaları gerekmektedir.

* 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.