izulogo

Türkçe Hazırlık Birimi Koordinatörlüğü

Amaç

Uzun bir tarihî geçmişin, köklü bir kültür ve medeniyet birikiminin ifade imkânlarına sahip olan Türkçemizi yabancı öğrencilerimize öğretmek, değerlerimizi anlatırken kendilerine de değer verdiğimizi hissettirmektir.

Hedef

Türkçemizin ifade zenginliğini uluslararası boyuta taşımak ve ses bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırmaktır.