izulogo

İngilizce Hazırlık Birimi Koordinatörlüğü

Amaç

Öğretim dili İngilizce olan bölümlerde öğrenim görecek öğrencilerimize, alan derslerini takip edebilecek düzeyde genel İngilizce öğretmektir. 

Hedef

Öğrencilerimizin İngilizce alan derslerini takip edebilmeleri için, İngilizce dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterleri ölçeğinde en az B2 seviyesinin üzerine çıkarmaktır.