izulogo

Arapça Hazırlık Birimi Koordinatörlüğü

Amaç

Arapça, Kur’an ve Hadis’e doğrudan ulaşmanın bir aracı olduğu gibi başta İslam Hukuku, Kelam ve Tefsir olmak üzere bütün din bilimleri açısından da gerekli olan bir ilimdir. Arapça ne kadar iyi bilinirse din ilimlerine nüfuz etmek o ölçüde kolaylaşacaktır. Yine, Din ve İlahiyat ilimleri alanında derin ve kapsamlı yorumlar geliştirmek de büyük ölçüde Arapça bilmeye bağlıdır. Bu bakımdan, öğrencilerimize yeterli düzeyde Arapça öğretmek, Fakültemizin önde gelen amaçları arasında yer alır.

Hedef

Arapça, Temel İslami İlimler başta olmak üzere, İslam Tarihi ve Sanatları ile genel din bilimleri açısından da temel teşkil eden bir ilim dalıdır. Bu bakımdan, Arapça hazırlık sınıfı programlarında öğrencilerimizin Kur’an, Hadis ve Arapça yazılmış ana kaynakları rahatlıkla okuyup anlayacak, onlardan gereği gibi yararlanacak ve çağdaş Arapça literatürü takip edebilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olmaları hedef alınmıştır.