Diller Okulu

Türkçe Birimi

Amaç: 

Uzun bir tarihî geçmişin, köklü bir kültür ve medeniyet birikiminin ifade imkânlarına sahip olan Türkçemizi yabancı öğrencilerimize öğretmek, değerlerimizi anlatırken kendilerine de değer verdiğimizi hissettirmektir.

Hedef:

Türkçemizin ifade zenginliğini uluslararası boyuta taşımak ve ses bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırmaktır.


Bilge Ahmet KIRMIZI
,
Hazırlık Birim Sekreteri
Telefon: 0 (212) 692 97 39
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: ahmet.kirmizi@izu.edu.tr