Diller Okulu

Kurum ve Birim Koordinatörleri


YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRÜ
 
Nasuh USLU, Prof. Dr.
Doktora: University of Durham
Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Uluslararası Siyaset
 
ARAPÇA HAZIRLIK BİRİM KOORDİNATÖRÜ
 
Ahmet Hamdi YILDIRIM, Dr. Öğretim Üyesi,
Doktora:Marmara Üniversitesi
Araştırma Alanları: Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku, Tasavvuf , Arap Dili ve Belâgati