Diller Okulu

Koordinatör'ün Mesajı

Sevgili Öğrenciler ;

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin vizyonu; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarında öncü çalışmalarını ulusal ve uluslararası odak noktası haline getirmektir. İngilizcenin bir dünya dili haline gelmesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde İngilizcenin ağırlıklı olarak kullanıldığı bilim ve teknoloji alanlarında bilgi üretiminin ve araştırmaların artmasını hedeflemesi nedeniyle, İngilizce öğrenmek öğrencilerimizin ufuklarını genişletecek, uluslararası ilişkiler kurmalarını sağlayacak, bilgi haznelerini zenginleştirmelerini mümkün kılacak, güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve kendi alanlarına şahsi katkı sunabilmelerini sağlayacaktır. Böylece, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu, dünya dillerini ekonomik, teknik ve kültürel alanlarda inceleyerek, öne çıkanlarını eğitim programlarına dahil ederek, öğrencilerimizin bu dili veya dilleri ileri düzeyde kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.

2013-2014 Akademik yılında eğitime başlaması planlanan Arapça ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri bu vizyon içerisinde kurulmuştur. Bu bağlamda, dil eğitimi programının amacı, öğrencilere dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; teknik bilimlerin yanı sıra sosyal bilimler ve sanat alanlarında da çağdaş değerleri temsil eden, dinamizmlerini bu alanlara yansıtan üretken bireyler olarak yetiştirmektir.