Diller Okulu

Genel Bilgiler

Özellikle sosyal ve beşeri bilimler alanında güçlü olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ülkenin en geniş kapsamlı üniversitelerinden biri olmak için çaba gösteriyor. İZÜ’nün hedefi Türk insanının başarmak istediklerini gerçekleştirebileceği uluslararası tanınan bir kurum olmaktır. Amacı, ülkenin yeteneklerini teşvik ederek “millet için mükemmel örnek oluşturacak ve toplumun temel taşları haline gelecek” mezunlar yetiştirmektir.
 
Yabancı Diller Okulu’nun hedefi ise, uluslararası ölçütte boy gösterecek, yabancı dillere hakim, bilim ve sanat bilgisi gelişmiş ve bu alanları entegre edebilecek birden fazla yetenek sahibi mezunlar yetiştirmektir. Halihazırda Yabancı Diller Okulu’nda üç temel dil öğretilmektedir: Lisans eğitimi için İngilizce, Arapça ve Rusça. Okul, her yıl çeşitli dillerden öğrenciler seçerek onları yurt içi veya yurt dışındaki çeşitli değişim programlarına ve çalışma gezilerine göndermeyi amaçlamaktadır.
 
Bu bağlamda, Yabancı Diller Okulu’nun vizyonu, dil öğrenmeye olanak sağlayacak işlevsel öğrenme ortamları oluşturarak, öğrencilerin akademik çalışmalarında ve hayatın diğer alanlarında yabancı dil öğrenme tecrübelerinden en faydalı şekilde yararlanabilmelerini sağlayabilecek bilgileri ve yetenekleri edinmelerini sağlamaktır.
 
* Bu bölümlere daha sonraki yıllarda öğrenci alımı planlanmaktadır.