izulogo

YKS Derece Bursları

Derece-Bursu


YKS Derece Bursları

Madde 7 - (1) Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç olmak üzere; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içinde yer alan ve Üniversitenin ilgili puan türündeki lisans programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle verilen burstur. YKS Derece Bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir yıl, lisans öğretimi için dört yıl boyunca, programının normal öğrenim süresince verilir. Bu burslar isteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimini kapsamaz.

(2) YKS Derece Bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Derece Burusu almaya hak kazanan öğrencileri merkezi yerleştirme sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içinde belirleyerek Rektörlüğe bildirir.

(3) SÖZEL puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 6.000 TL, 101-500’e girenlere 5.000 TL, 501-1000’e girenlere 4.000 TL, 1001-2500’e girenlere 3.500 TL, 2501-5000’e girenlere 3.000 TL, 5001-7.500 arasına girenlere 2.500 TL, 7.501-10.000’e girenlere ise 2.000 TL nakit burs verilir.

(4) SAYISAL puan türlerinde; ilk 1.000’e girenlere 6.000 TL, 1.001-5.000’e girenlere 5.000 TL, 5.001-10.000’e girenlere 4.000 TL, 10.001-15.000’e girenlere 3.500 TL, 15.001-20.000’e girenlere 3.000 TL, 20.001-30.000’e girenlere 2.500 TL, 30.001-40.000’e girenlere ise 2.000 TL nakit burs verilir.

(5) EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1.000’e girenlere 6.000 TL, 1.001-2.500’e girenlere 5.000 TL, 2.501-5.000’e girenlere 4.000 TL, 5.001-7.500’e girenlere 3.500 TL, 7.501-10.000’e girenlere 3.000 TL, 10.001-20.000’e girenlere 2.500 TL, 20.001-30.000’e girenlere ise 2.000 TL nakit burs verilir.

(6) DİL puan türünde; ilk 50’ye girenlere 6.000 TL, 51-100’e girenlere 5.000 TL, 101-200’e girenlere 4.000 TL, 201-400’e girenlere 3.500 TL, 401-600’e girenlere 3.000 TL, 601-800’e girenlere 2.500 TL, 801-1.000’e girenlere ise 2.000 TL nakit burs verilir.

(7) YKS Derece Bursları öğrencinin;

  1. Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,
  2. Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
  3. Disiplin cezası almış olması,
  4. Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,

halinde kesilir ve yeniden verilmez.

(8) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde bu burstan yararlanamaz.

(9) Bu burstan, Üniversitenin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarından birine yerleştirilen öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler yararlanamaz.

(10) Üniversitenin lisans programlarına kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin merkezi yerleştirme sınav sonucu almaya hak kazandığı YKS Derece Bursu kesilir. Ancak; bu öğrenciye kurum içi geçiş yaptığı lisans programında ilgili yıl ve puan türünde YKS puanına karşılık gelen YKS Derece Bursu verilir. Öğrencinin önceki programında YKS Derece Bursu aldığı süreler yeni programın YKS Derece Bursunun süresine dahil edilir.

Üniversitemiz tarafından verilen tüm burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Burs Yönergesini inceleyiniz >>>