izulogo

Derece Bursları

Derece-Bursu


YKS’de dereceye girerek Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç) ve kayıt yaptıran öğrencilere programın normal öğrenim sürecinde (4 veya 4+1 Yıl) / Yılda  9 ay boyunca ve aylık olarak tablodaki burs imkanları sağlanmaktadır.

YKS Derece Bursunun süresi zorunlu yabancı dil hazırlık programı için bir, lisans öğretimi için dört yıldır.

Sayısal
 (SAY) puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3.000 TL, 1001-5000 arasına 2.500 TL, 5001-10000 arasına 2.000 TL, 10001-15000 arasına 1.500 TL, 15001-20000 arasına 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 20001-40000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 40001-50000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3.000 TL, 1001-2500 arasına 2.500 TL, 2501-5000 arasına 2.000 TL, 5001-7500 arasına 1.500 TL, 7501-10000 arasına 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 10001-30000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 30001-40000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

Dil (DIL) puan türünde; ilk 50’ye girenlere 3.000 TL, 51-100’e girenlere 2.500 TL, 101-250’e girenlere 2.000 TL, 251-500’e girenlere 1.500 TL, 501-1000’e girenlere 1.000 TL, nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 1001-2500 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 2501-5000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

Sözel (SOZ) puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3.000 TL, 101-500’e girenlere 2.500 TL, 501-1000’e girenlere 2.000 TL, 1001-2500’e girenlere 1.500 TL, 2501-5000’e girenlere 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 5001-10000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 10001-15000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

Bu burslar; Öğrencinin,

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması,

halinde kesilir.

Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olanlar ile Üniversitemizin herhangi bir lisans programında kayıtlı iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler YKS Derece Bursundan yararlanamaz.

 

* SKS Nakit Bursu; öğrenci üniversitemize yerleştiği yıl aldığı nakit bursu, öğrenimi boyunca aynı oranda devam eder.
** Konaklama Bursu'na Kahvaltı ve Yemek hizmeti dahil değildir.