izulogo

Spor Bursu

SPOR


Spor Bursları ve İndirimleri

Madde 16 - (1) Spor Bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan Üniversite öğrencilerine, bu durumlarını belgelendirmeleri ve varsa ilgili branşlarda Üniversiteyi temsil etmeleri şartıyla, kayıtlı oldukları lisans programının normal öğrenim süresince verilir. Spor Bursu; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için özel yetenek sınav sonucu ve ilgili belgeler değerlendirilerek Özel Yetenek Sınavı Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, diğer fakülte öğrencileri için ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Spor Bilimleri Fakültesi lisans programlarına başvuran adaylar bursluluğa ilişkin belgelerini Üniversiteye başvuru esnasında fakülte sekreterliğine ibraz etmeleri gerekir. Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir lisans programında okumakta iken spor dallarında başarı elde eden veya derecelerini güncelleyen öğrencilerin burs/indirim başvurularını en geç bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları haftasına kadar ıslak imzalı bir dilekçe ve ilgili belgelerle birlikte fakülte sekreterliğine başvurmaları gerekir.

(3) Diğer fakülte öğrencilerinden Üniversiteye yeni kayıt yaptıranların kayıt tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde; okumakta iken spor dallarında başarı elde eden veya derecelerini güncelleyen öğrencilerin ise burs/indirim başvurularını en geç bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları haftasına kadar ıslak imzalı bir dilekçe ve ilgili belgelerle birlikte Rektörlüğe başvuru yapmaları gerekir.

(4) Üniversite lisans öğrencilerine Spor Bursu verme şartları şunlardır;

a) Olimpiyat oyunlarında, Paralimpik Oyunları ve Gençlik Olimpiyatlarına katılan sporculara, ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam ettiği sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 indirim yapılır.
b) Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Avrupa ve Dünya Kupası finallerine katılan sporculara, ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam ettiği sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 100 indirim yapılır.
c) FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) ve EUSA (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) tarafından organize edilen Üniversite Yaz Oyunlarında (Universiade), Dünya Kış Oyunlarında (Universiade), Dünya Şampiyonalarında ve Avrupa Üniversite Oyunlarında veya ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen Şampiyonalarda madalya alan sporculara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 indirim yapılır.
ç) Akdeniz Oyunları, İslam Dayanışma Oyunları, Balkan Şampiyonaları, ferdi spor dallarında en az 15 ülke sporcusunun, takım sporlarında en az 8 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya alan sporculara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 100 indirim yapılır.
d) Son üç yıl içinde milli takım kadrosunda yer alıp, resmi müsabakalara katılmış olan ve ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam edenlere, milli oldukları dalda Üniversitenin takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden A Sınıfı ve B Sınıfı Millilik belgesine sahip sporculara %100’e kadar, C Sınıfı Millilik belgesine sahip sporculara %90’a kadar indirim yapılır.
e) Süper lig, 1. veya 2. lig takımlarının A takım veya Paf/Genç takımlarında en az bir yıl aktif lisanslı olduğunu belgeleyen ve resmi müsabakalarda yer alan sporculara, ilgili dalda Üniversitenin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; Süper lig sporcularına %70’e kadar, 1. veya 2. lig klasmanı sporcularına %60’a kadar, 3. lig veya alt klasman sporcularına ise %30’a kadar indirim yapılabilir.
f) Lig statülerini içermeyen olimpik spor dallarında mücadele eden sporcular ilgili branşın en üst kademesinde (Büyükler veya A Kategorisi) en az bir yıl aktif lisanslı olduğunu belgeleyen ve resmi müsabakalarda yer alan sporculara, ilgili dalda Üniversitenin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50’ye kadar, ilgili branşın bir alt kademesinde (Gençler veya B Kategorisi) en az bir yıl aktif lisanslı olduğunu belgeleyen ve resmi müsabakalarda yer alan sporculara, ilgili dalda Üniversitenin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %40’a kadar indirim yapılabilir.
g) Türkiye Kulüplerarası Şampiyonalarda ve Türkiye Liselerarası Şampiyonalarda, ferdi ve takım olarak son üç yıl içinde ülke çapında ilk üçte yer alanlara, ilgili dalda Üniversitenin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden;
indirim yapılır.

a. Birincilik almış sporculara %50,
b. İkincilik almış sporculara %40,
c. Üçüncülük almış sporculara %30,

ğ) Üniversitenin okul takımlarında yer alıp Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından koordine edilen Üniversitelerarası şampiyonaların en üst kategorisinde ferdi veya takım olarak şampiyon olanlara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden;

a. Birincilik almış sporculara %50,
b. İkincilik almış sporculara %40,
c. Üçüncülük almış sporculara %30,

indirim yapılır.

(5) Spor Bursu, aşağıda belirtilen hallerde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, diğer fakülte öğrencileri için ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu kararıyla sona erdirilir ve yeniden verilmez:

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi.
b) Disiplin cezası almış olması.
c) Öğrencinin kendi isteği ile Üniversite takımından ayrılması veya Üniversite takımının teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik veya performans yetersizliği nedenlerinden takımdan çıkarılması.

Üniversitemiz tarafından verilen tüm burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Burs Yönergesini inceleyiniz >>>