izulogo

Akademik Başarı Bursu

Akademik Başarı Bursu

Öğrencilere, Üniversitemizde kayıtlı oldukları programlardaki akademik başarı durumlarına göre, normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur. Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı akademik başarı bursunu almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yılsonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 ve üzeri olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (tam burslu öğrenciler dahil), sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında akademik başarı bursu verilir. Akademik başarı bursu öğrencinin normal öğrenim süresince ve sonraki her yarıyıl için ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olduğu sürece devam eder.

Akademik Başarı Bursu Verme Kriterleri

Akademik başarı bursu verme kriterleri şunlardır;

a) Akademik başarı bursu yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir,
b) Akademik başarı bursu azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,
c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dahil edilir. (Üniversite tarafından muafiyet sınavı yapılan dersler ile değişim programlarında alınan dersler hariç),
ç) Yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,
d) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz (Uyarma ve kınama cezası hariç),
e) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde ÖSYS başarı sırası yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt tiplerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.