izulogo

2017-2018 Yaz - Staj Hareketliliği 2. Başvuru İlanı

2017-2018 Yaz Staj Hareketliliği 2. Başvuru Asil ve Yedek Liste 

2017-2018 Yaz Staj Hareketliliği 2.Başvuru Yerleştirme Sonuçları 

2017-2018 Yaz Staj Hareketliliği 2.Başvuru Değerlendirme Sonuçları 

 

2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ (27 Mayıs - 16 Eylül 2018)

 ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİ 2.BAŞVURU DUYURUSU

Proje Numarası: 2017-TR01-KA103-037611

Takvim

 1 Şubat 2018 Başvuruların İlanı 

28 Şubat 2018

2017-2018 Yaz dönemi Erasmus+ öğrenim hareketliliği 2.başvuru başlangıç tarihi

31 Mart 2018

2017-2018 Yaz dönemi Erasmus+ öğrenim hareketliliği 2.başvuru bitiş tarihi

03 Nisan 2018

Erasmus İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı Saat 14:00

09 Nisan 2018

Erasmus İngilizce sınav sonuçlarının açıklanması

13 Nisan 2018

Seçim Sonuçlarının ilanı

13-18 Nisan 2018

Kabul Mektuplarının teslim edilmesinin son tarihi, Seçim Sonuçlarına itiraz dilekçesi verme aralığı, Hareketlilikten vazgeçmek isteyenlerin feragat dilekçesi verme tarihleri

23 Nisan 2018

Feragat eden asil adaylar yerine yedek adayların belirlenmesi ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi.

9 Mayıs 2018

Katılım zorunlu öğrenci oryantasyon program tarihi

31 Mayıs 2018

Aday öğrenci isimlerinin ilgili akademik birimlere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 

Başvuru takviminde gerçekleşebilecek muhtemel güncellemeleri öğrencilerimiz İZÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasından takip edebilirler.

Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun “son başvuru tarihlerini” dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

Erasmus+ Program Ülkeleri ile Öğrenci Staj Hareketliliği

Ana Eylem 1 altında, öğrenciler 2 ila 12 ay arasında bir süreyi bölümüyle alakalı iş deneyimi kazanması için yurtdışındaki bir firmada geçirebilir. Staja gidilecek firmanın faaliyet gösterdiği alanın öğrencinin bölümüyle doğrudan ilgili olması gereklidir. Bu kapsamda, Erasmus+ staj hareketliliği araştırma ve analiz amaçlı çalışmalar için kullanılamaz.

Nasıl Başvurulur?

Başvurmak isteyen öğrenciler https://applyerasmus.izu.edu.tr/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar.

Başvuru Evrakları

 • Online Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
 • Başvuru esnasında öğrencinin staj yapacakları kurumun belli olması gerekmektedir. Staj yeri bilgileri veya kabul mektubu sisteme yüklenmelidir.
 • Şehit ve Gazi Yakını, Engellilik ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı belgeleri var ise online başvuru sistemine yüklenmelidir. (Bu belgelerin orjinalleri daha sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne ibraz edilmelidir.)
 • Dil Sınav Sonucu Belgesi (Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, YDS, YÖKDİL ve IELTS sınavlarının sonuç belgeleri sisteme yüklenebilir veya adaylar Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak en son Erasmus Dil Yeterlilik Sınavına online başvuru formu üzerinden kayıt olabilirler.)
 • Öğrencinin başvuru esnasında kümülatif not ortalamasını gösteren Akademik İşler biriminden alınacak resmi (imzalı ve mühürlü) transkript başvuru esnasında yüklenmelidir. (Başvuru yapan öğrenci aldığı transkriptini saklamalıdır. Başvuru transkripti en erken 28 Şubat 2018 tarihli olmalıdır.)

Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • a) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

  b) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

 • B2 Seviyesinde Yabancı Dil Bilgisinin Belgelenmesi,
 • Yeni mezun durumundakiler, öğrencilik durumları devam ederken programa başvurup, seçilmeleri halinde, hareketliliğe katılabilirler.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Seçim Ölçütleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, katılım başına)

-10 puan**

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği

Erasmus+ Programı kapsamında, seçilen öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlilik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Hayat pahalılığına
göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600 Avro

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500 Avro

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400 Avro

 

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Öğrenciler, başvuru esnasında online formunda "Hibesiz" tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek bu hakkı kullanabilirler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • 2017-2018 Yaz Dönemi Staj Hareketliliği 2. başvurularıdır. Hareketlilik tarihleri 27 Mayıs - 16 Eylül 2018 ni kapsamalıdır. 2018-2019 Yaz Dönemi başvuruları 2018-2019 Akademik Yılında alınacaktır.
 • Staj yeri bölümünüz ile uyumlu olmalıdır. Alınan kabul mektupları Erasmus Bölüm Koordinatörüne onaylatılmalıdır. Staj Kabul Mektubu Araştırma ve Analiz içerikli olmamalıdır. Öğrencinin iş deneyimi kazanması üzerine bir hareketlilik planlanmalıdır.
 • Asgari faaliyet süresi her öğrenci için minimum 2 aydır. Bu süre tamamlanmadan programı terk eden öğrenciler mücbir sebep olmayan durumlarda kesinlikle hibe alamayacaklardır. Mücbir sebeple programı öngörülenden erken terk etmek zorunda kalan öğrencilerimiz bu durumu resmi belgelerle kanıtlamak zorundadır.