izulogo

2018-2019 Güz ve Bahar - Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

2018-2019 Güz ve Bahar Öğrenim Hareketliliği Asil ve Yedek Liste 

2018-2019 Güz ve Bahar Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları 

2018-2019 Güz ve Bahar Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları 

 

2018-2019 AKADEMİK YILI GÜZ ve BAHAR DÖNEMİ

 ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU
Sözleşme Numarası: 2018-1-TR01-KA103-051573 

Takvim

 1 Şubat 2018 Başvuruların İlan Tarihi 

28 Şubat 2018

2018-2019 Güz ve Bahar dönemi Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvuru başlangıç tarihi

31 Mart 2018

2018-2019 Güz ve Bahar dönemi Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvuru bitiş tarihi

03 Nisan 2018

Erasmus İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı Saat 14:00

09 Nisan 2018

Erasmus İngilizce sınav sonuçlarının açıklanması

13 Nisan 2018

Seçim Sonuçlarının ilanı

13-18 Nisan 2018

Seçim Sonuçlarına itiraz dilekçesi verme aralığı, Hareketlilikten vazgeçmek isteyenlerin feragat dilekçesi verme tarihleri

23 Nisan 2018

Feragat eden asil adaylar yerine yedek adayların belirlenmesi ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi.

27 Nisan 2018

Seçilen öğrencilerin karşı kurumlara bildirmesi (Nomination)

8 Mayıs 2018

Katılım zorunlu öğrenci oryantasyon program tarihi

31 Mayıs 2018

Aday öğrenci isimlerinin ilgili akademik birimlere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 

Başvuru takviminde gerçekleşebilecek muhtemel güncellemeleri öğrencilerimiz İZÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasından takip edebilirler.

Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun “son başvuru tarihlerini” dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

Erasmus+ Program Ülkeleri ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Erasmus+ programının en önemli parçası olan öğrenim hareketliliği, yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin başka bir katılımcı ülkede minimum 3 ay ile maksimum 12 ay arasında değişmek üzere eğitim görmelerini sağlar. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenciler bölümlerinin anlaşmalı olduğu herhangi bir Avrupa Birliği üye ülkesinde işbirliği yapılan bir üniversiteye Erasmus+ hareketliliği için başvurabilirler.

Nasıl Başvurulur?

Başvurmak isteyen öğrenciler https://applyerasmus.izu.edu.tr/  adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar.

Başvuru Evrakları

 • Online Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
 • Öğrenciler Başvuru esnasında en fazla 3 üniversite tercihinde bulunabilirler.
 • Şehit ve Gazi Yakını, Engellilik ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı belgeleri var ise online başvuru sistemine yüklenmelidir. (Bu belgelerin orjinalleri daha sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne ibraz edilmelidir.)
 • Dil Sınav Sonucu Belgesi (Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, YDS, YÖKDİL ve IELTS sınavlarının sonuç belgeleri sisteme yüklenebilir veya adaylar Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak en son Erasmus Dil Yeterlilik Sınavına online başvuru formu üzerinden kayıt olabilirler.)
 • Öğrencinin başvuru esnasında kümülatif not ortalamasını gösteren Akademik İşler biriminden alınacak resmi (imzalı ve mühürlü) transkript başvuru esnasında yüklenmelidir. (Başvuru yapan öğrenci aldığı transkriptini saklamalıdır. Başvuru transkripti en erken 28 Şubat 2018 tarihli olmalıdır.)

Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • a) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

  b) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

 • B2 Seviyesinde Yabancı Dil Bilgisinin Belgelenmesi,
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Seçim Ölçütleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan**

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, katılım başına)

-10 puan***

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan


*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

***Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği

Erasmus+ Programı kapsamında, seçilen öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlilik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500 (Avro)

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300 (Avro)


Hibeli Kontenjanlar

Fakülte / Enstitü

Kontenjan

Eğitim Fakültesi

4

Mühendislik Fakültesi

4

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2

Hukuk Fakültesi

2

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

4

İslami İlimler Fakültesi

2

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2

Fen Bilimleri Enstitüsü

1

Toplam

25


Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Öğrenciler, başvuru esnasında online formunda "Hibesiz" tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek bu hakkı kullanabilirler. Erasmus+ öğrenciler hibeli veya hibesiz seçilmiş olsalar da; gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti, kayıt ve sınav ücreti veya kütüphane kullanım ücreti ödemezler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere bir dönem için hibeli seçilecektir. Bu nedenle sadece 1 dönem için başvuru yapınız.
 • Güz Dönemi için seçilen öğrenciler üniversiteye ayrılan hibelerde artma olması durumunda hareketlilik devam ederken dönem uzatma başvurusunda bulunabilirler.
 • Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz ve İZÜ akademik takvimi ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
 • Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur. Bu nedenle tercih ettiğiniz kurumda Erasmus dönemi süresince alabileceğiniz derslerin olup olmadığını mutlaka ilgili üniversitenin web sayfasından (ECTS Course Catalogue, ECTS Info Pack vb. başlıkları altında olabilir) kontrol ederek, tercihlerinizi Erasmus Bölüm/Program Koordinatörünüze danışarak yapınız.
 • Asgari faaliyet süresi her öğrenci için minimum 3 aydır. Bu süre tamamlanmadan programı terk eden öğrenciler mücbir sebep olmayan durumlarda kesinlikle hibe alamayacaklardır. Mücbir sebeple programı öngörülenden erken terk etmek zorunda kalan öğrencilerimiz bu durumu resmi belgelerle kanıtlamak zorundadır.