Kitaplar


2016 yılı Hollanda insan hakları raporu / hazırlayanlar Ali Emre Bozbayındır, Kadir Canatan, Özcan Hıdır, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Hasan Yar, Ertuğrul Gökçekuyu, Leyla Yıldırım, 2017. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.21) 

——————————————————————————————————————————————

Çanakkale 1915 : Tarih, ekonomi, edebiyat ve sanat = Gallipoli campaign : History, economy, literature and art / editörler M. Mehdi İlhan, Mehmet Bulut, İbrahim G. Yumuşak, 2017. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.20)

——————————————————————————————————————————————

et-Tasavvuru'l-İslami = التصور الإسلامي / Şerif el-Kudat, 2016. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.19)

——————————————————————————————————————————————

es-Siretü'n-Nebeviyye = السيرة النبوية / Yahya Mahmud Muhammed el-Kudat, 2016. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.18)

——————————————————————————————————————————————

el-Muhtasaru’l-müfîd fî şerhi cevhereti’t-tevhîd = المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد / Nuh Ali Selman, 2016. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.17)

——————————————————————————————————————————————

el-Minhacü’l-hadis fi ulumi’l-hadis = المنهاج الحديث في علوم الحديث / Şerif el-Kudat, 2016. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.16)

——————————————————————————————————————————————

el-Veciz fî ulumi’l-kitabi’l-aziz = الوجيز في علوم الكتاب العزيز / Muhammed Hâzir el-Mecâlî, 2016. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.15)

——————————————————————————————————————————————

Mensenrechten rapport Nederland 2014 / opgesteld door Kadir Canatan, Ahmet Yükleyen, Fatih Serbest, Fatih Okumuş, 2015. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.14)

——————————————————————————————————————————————

The Netherlands Humanrights Report 2014: Minorities between Islamophobia and integration / hazırlayanlar Kadir Canatan, Ahmet Yükleyen, Fatih Serbest, Fatih Okumuş, 2015. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.13)

——————————————————————————————————————————————

Disiplinlerarası göç ve göç politikaları sempozyumu / editörler Kadir Canatan, Mehmet Birinci, İsmail Çağlar, Yulia Kryvenko, Sena Öksüz, Fatih Altun, 2015. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.12) 

——————————————————————————————————————————————

İslam’da bankacılık ve finansman / Abdul-Rahman Yahia ; çevirenler Salih Tuğ, M. Abdullah Tuğ, 2015. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.11)

——————————————————————————————————————————————

2014 yılı Hollanda insan hakları raporu : İslamofobi ve entegrasyon arasında azınlıklar / hazırlayanlar Kadir Canatan, Ahmet Yükleyen, Fatih Serbest, Fatih Okumuş, 2015. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.10) 

——————————————————————————————————————————————

ReSilkroad / Editör Mehmet Bulut, 2014. (Istanbul Sabahattin Zaim University Publications; No.8) 

——————————————————————————————————————————————

Medeniyetler güzergahı İpek Yolu’nun Yeniden Doğuşu / Editor Mehmet Bulut, 2014. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.7) 

——————————————————————————————————————————————

İslam Ekonomisinin Temelleri / Sabahattin Zaim ; Hazırlayanlar Adem Esen, Turan Koç, Mustafa Yavuz Çakır, [2013]. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.6)

——————————————————————————————————————————————

İslam’ın Hedefleri Işığında İslami Kalkınma Vizyonu / Muhammad U. Chapra ; çevirenler Mustafa Yavuz Çakır, Adem Esen, 2013. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.5)

——————————————————————————————————————————————

İstanbul Sabahattin Zaim University 1st International ELT Symposium: “A historical evolution in international context : Lessons from the past to shape the future.” 2013. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.4/2)

——————————————————————————————————————————————

Akademik planlama: Akademik stratejik planın merkezi ve özü / Daniel J. Rowley ; çeviren Adem Esen, 2012. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.4)

——————————————————————————————————————————————

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, 12-14 Ekim 2011: Bildiriler kitabı, 2012. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.3) 

——————————————————————————————————————————————

İstiklal marşı: Kahraman ordumuza / hat, Ali Rıza Özcan; resimleyen, Şehnaz Biçen Özcan, 2011. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.2)

——————————————————————————————————————————————

Mühendislik tasarım ve teknik sunu ilkeleri / Bahattin Karagözoğlu, 2011. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları; No.1)

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"