Amaç ve Kapsam


 

Türkiye’nin son 10 yılda dünya ekonomisinde ve finansında almış olduğu yol, kısa sürede İstanbul’u küresel finansın önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Tarihsel mirası ve kültürü İstanbul’u İslami finans kuruluşlarının da gözdelerinden biri yapmıştır. Yüzyıllık moladan sonra Türkiye’nin kendi gerçek kimliğine dönme çabasının bir sonucu olarak Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Asya toplumları Türkiye’nin geleceğine daha çok ilgi duymaya başlamıştır. Böyle önemli tarihsel bir süreçte İslam ekonomisi ve finansı gibi tarihsel ve kültürel olarak doğal mirasçısı olduğumuz alanda yeterli akademik çalışmanın yapılmamış olduğunu görmek böyle bir dergiyi çıkarmayı zaruri hale getirmiştir.

Bu sorumluluk duygusuyla ve İslam ekonomisi ve finansı alanında yapılan akademik araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak gayesiyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) desteği ile İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’ni (Journal of Islamic Economics and Finance) çıkartmaktadır. 

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, (ISSN 2149-3820) Bahar ve Güz dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi 3 dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça) hazırlanmış yazıları kabul etmektedir. Dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar jief@izu.edu.tr mail adresine veya dergi adresine gönderilmelidir.

 

Dergi hakkında detaylı bilgi ve makale gönderimi için lütfen tıklayınız.  

Sahibi

Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Editör

Mehmet BULUT - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Yönetim Editörü

Arif ERSOY - Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Mustafa ÇAKIR - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Z. Hafsa Orhan ASTRÖM - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Kitap Editörleri

Muhammed B. TOPRAK - Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Eren YILDIRIM - Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Grafik Tasarım

İbrahim YILMAZ - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

  

 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"