Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanlığı


HAKKIMIZDA

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, tesis ederek kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.

PERSONEL

Mehmet DÜNDAR, Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkan Vekili

Telefon: 0 (212) 692 96 85 

Faks: 0 (212) 693 82 29

E-posta: mehmet.dundar

 

Enes ALUÇ, Müdür

Telefon: 0 (212) 692 96 78 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: enes.aluc

 

Mehmet POLAT, İnşaat Mühendisi

Telefon: 0 (212) 692 96 79 

Faks: 0 (212) 693 82 29

E-posta: mehmet.polat

 

Mücahit TUĞLA, İnşaat Mühendisi

Telefon: 0 (212) 692 96 00 

Faks: 0 (212) 693 82 29

E-posta: mucahit.tugla

 

Burhan TÜRKYILMAZ, Elektrik Mühendisi

Telefon: 0 (212) 692 97 35 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: burhan.turkyilmaz

 

Selami YILMAZ, Makina Mühendisi

Telefon: 0 (212) 692 96 00 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: selami.yilmaz

 

Esma FENER, Yapı İşleri Personeli

Telefon: 0 (212) 692 98 97 

Faks: 0 (212) 693 82 29

E-posta: esma.fener

 

Mehmet Vakıf BOZKAYA, Yapı İşleri Personeli

Telefon: 0 (212) 692 98 90 

Faks: 0 (212) 693 82 29

E-posta: mehmet.bozkaya

 

PROJELERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca geliştirilmekte olan projelerimizden bazıları şunlardır:

Kampüs proje çalışmaları,

Üniversitemizin tarihi bir yapıya sahip olması dolayısıyla Restorasyon Proje çalışmaları,

Eğitimin daha rahat ve sağlıklı bir ortamda yapılması için bakım ve iyileştirme çalışmaları,

Gıda ve Kimya Laboratuvarı inşa çalışmaları,

Spor salonu inşa çalışmaları. 

 

HİZMETLERİMİZ

Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,

Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,

Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işleri yürütmek,

Kampüsün su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,

Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir.

Birimle ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak üst yönetime sunmak,

Birim içinde etkin bir kayıt, dosya ve arşiv sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.

 
 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"