Türkçe Programlarda Okuyan Öğrenciler İçin Yabancı Dil Muafiyet Esasları


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Lisans Programlarında Okuyan Öğrenciler için
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersinden Muafiyet Esasları
 
(1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan lisans programlarında 2547 Sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu olarak okutulan “Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri” (YDL 101 ve YDL 102) için aşağıdaki esaslar çerçevesinde muafiyet verilir:
 
a) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olabilmek için, o yılın akademik takvimde ilan edilen “Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavına” girebilir. Öğrencinin muafiyet sınavına girebilmesi için en geç sınav tarihinden bir hafta önce ilgili Yabancı Dil Koordinatörlüğü’ne bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekir. Muafiyet sınavından 50-69 aralığında puan alan öğrenci yalnızca “YDL 101” dersinden muaf tutulur, muaf edilen dersin harf notu ise Tablo-1 de gösterilen başarı puan aralıklarına göre verilir. Muafiyet sınavından 70 ve üstü puan alan öğrenci ise “YDL 101” ve “YDL 102” derslerinin her ikisinden de muaf tutulur, bu öğrencinin “YDL 101” dersinin harf notu “AA” olarak verilir, “YDL 102” dersinin harf notu ise Tablo-2 de gösterilen başarı puan aralıklarına göre verilir. Muafiyet sınavından 0-49 aralığında puan alan öğrenciler ise kayıtlı olduğu lisans programının ortak zorunlu yabancı dil dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
 
Tablo-1
YDL 101 Başarı Puanlarının Harf Notu Karşılıkları
Başarı Puan Aralıkları
Harf Notu
50 - 54,99
CC
55 - 59,99
CB
60 - 64,99
BB
65 - 69,99
BA
70 - 100
AA
 
Tablo-2
YDL 102 Başarı Puanlarının Harf Notu Karşılıkları
Başarı Puan Aralıkları
Harf Notu
70 - 74,99
CC
75 - 79,99
CB
80 - 84,99
BB
85 - 89,99
BA
90 - 100
AA
b) Üniversitemiz veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen bir başka yükseköğretim kurumunun “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında” veya  “Yabancı Dil Kursunda” öğrenim görmüş ve en az “A1” seviyesini başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisans programlarında okutulan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet talep edebilir. Bu öğrencilerin muafiyet dilekçelerini, en az “A1” seviyesinin başarıldığına dair belge ile birlikte akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları haftası içerisinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe vermeleri gerekmektedir. “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında” veya “Kursunda” en az “A1” seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenci “YDL 101” ve “YDL 102” derslerinin her ikisinden de ilgili Yönetim Kurulu tarafından muaf tutulur, yalnızca “A1” seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler için “YDL 101” dersinin harf notu “AA” olarak verilir, “YDL 102” dersinin harf notu ise öğrencinin “A1” seviye tamamlama başarı puanına bakılarak Tablo-2 de gösterilen başarı puan aralıklarına göre verilir.  “A1” seviye tamamlama başarı puanı belirtilmeyen öğrencilerin başarı puanı 70 olarak kabul edilir. “A2” ve üstü seviyeyi başaran öğrencilerin ise hem “YDL 101” hem de “YDL 102” derslerinin harf notları “AA” olarak verilir. 
 
c) Üniversitemiz “Yabancı Dil Kursunda” en az “A1” seviyesini başarı ile tamamlayan öğrencilerden, daha önceki yarıyıllarda üniversitemiz lisans programlarında okutulan “YDL 101” ve “YDL 102” derslerinden “AA” harf notunun altında bir not alanlar, bu derslerin harf notlarının  “A1” seviye tamamlama başarı puanına göre yeniden değerlendirilmesini talep edebilirler. Öğrencilerin bu talepleri hakkındaki dilekçelerini, en az “A1” seviyesinin başarıldığına dair belge ile birlikte akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları haftası içerisinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe vermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin talepleri ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, yalnızca “A1” seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler için “YDL 101” dersinin harf notu “AA” olarak verilir, “YDL 102” dersinin harf notu ise öğrencinin “A1” seviye tamamlama başarı puanına bakılarak Tablo-2 de gösterilen başarı puan aralıklarına göre verilir.
 
d) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, YDS sınav sonucu 45 veya üzeri puan alan öğrenciler ile ÖSYM tarafından bu sınava eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan  muadili puan alan öğrenciler, “YDL 101” ve “YDL 102” derslerinden muafiyet talep edebilir.  Öğrencilerin muafiyet dilekçelerini sınav sonuç belgelerinin orijinalleri ile birlikte akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları haftası içerisinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe vermeleri gerekir. Bu öğrenciler ilgili Yönetim Kurulu tarafından “YDL 101” ve “YDL 102” derslerinden muaf tutulur ve bu dersler için “AA” harf notu verilir.  Üniversitede zorunlu ortak yabancı dil derslerinden muafiyet için kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavların geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. 
 
e) Lise öğreniminin son üç yılını  Türkiye veya KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan öğrenciler zorunlu ortak yabancı dil derslerinden muafiyet talep edebilir. Bu öğrencilerin muafiyet dilekçelerini, lisenin eğitim dilinin muafiyet talep edilen zorunlu ortak yabancı dil dersi ile aynı olduğunu gösteren belge ile birlikte, akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları haftası içerisinde, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe vermeleri gerekir. Muafiyet talepleri  ilgili Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan öğrenciler “YDL 101” ve “YDL 102” derslerinden muaf tutulur ve bu dersler için “AA” harf notu verilir. 
 
(2) Muafiyet verilen ortak zorunlu yabancı dil dersinin kredisi ve başarı notu, mezuniyet için gerekli olan kredi toplamına ve genel not ortalaması hesabına dâhil edilir. Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan öğrenciler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ders alma kurallarına uygun olarak, muaf oldukları kredi kadar, akademik danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan ders alabilirler. 
 
(3) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden “AA” harf notunun altında bir notla muaf olan öğrenciler, notlarını yükseltmek için bu derslere tekrar kayıt yaptırabilirler. Ancak tekrarlanan derslere devam zorunlu olup bu derslerde, önceki başarı notları ne olursa olsun, alınan son notlar geçerlidir. 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"