Engelsiz Üniversite


Üniversitemiz, bünyesinde engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili gereksinimlerini tespit ederek, bu gereksinimlerinin karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektedir. Bu konudaki hedeflerimiz;

- Kampüsteki fiziksel engelleri azaltmak,

- Farklı gereksinimi olan kişilere kendileri için henüz uygun olmayan ortamlarda başarılı olabilmeleri için, 'beceri ve yaklaşım geliştirme' imkânı hazırlamak,

- Akademik personel işbirliğiyle engelli öğrenci ve bilgi arasındaki engelleri kaldırmak.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"