Sertifikalı Eğitim Programları


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin  Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği doğrultusunda bölümümüz uzman öğretim üyeleri tarafından kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile kişilere yönelik olarak eğitimler verilebilmektedir. Buna göre, katılımcılara bilgi ve beceri kazandıracak eğitim verildikten sonra, sınav yapılarak başarılı olunması durumunda başarı sertifikası, sınav yapılmaması durumunda katılım sertifikası verilmektedir. Eğitimler konunun önemine göre 2-5 gün arasında sürmekte ve 10-20 kişilik gruplar halinde barkovizyon eşliğinde sunulmaktadır.


Bölümümüz tarafından verilen sertifikalı eğitim programları şunlardır :


TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
HACCP (Kritik Kontrol Noktalarının Tehlike Analizleri) Temel Eğitimi
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ön Gereksinim Programları Eğitimi
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
TS 13027  Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
TS EN ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi


PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"