Senato


Kuruluş ve İşleyişi

Senato, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurulları tarafından üç yıllığına seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

 

Görevleri

Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:

Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya bu konularda görüş bildirmek,

Rektörün onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

 

Senato Üyeleri

 

Prof. Dr. Mehmet BULUT

Rektör/Başkan

 

Prof. Dr. Arif ERSOY       

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY           

Rektör Yardımcısı/Dekan V.

 

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK           

Dekan V.

 

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ               

Dekan V.

 

Prof. Dr. Turan KOÇ

Dekan V.

 

Prof. Dr. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK  

Dekan V.

 

Prof. Dr. Kadir CANATAN             

Dekan V.

 

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ 

Dekan V.

 

Prof. Dr. Ahmet Korhan BİNARK 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

 

Prof. Dr. Ömer ÇAHA

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

 

Prof. Dr. İzzet ER      

Senatör

 

Prof. Dr. Cengiz GÜNGÖR           

Senatör

 

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ     

Senatör

 

Prof. Dr. Rukiye Pınar BÖLÜKTAŞ 

Senatör

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR   

Senatör

 

Abdurrahim GÜNAYDIN

Öğrenci Konseyi Başkanı

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"