Hakimlik Sınavına Hazırlık Eğitimi


Adli  Yargı, Hakimlik ve Savcılık  Eğitim Programı

Kimler Katılabilir

Hukuk mezunları ve Avukatlar Adli Yargı Hakimlik yarışma sınavına girme hakkına sahiptir.

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi
Adli Hakimlik mesleğine başlamak isteyenlere gerekli hukuk dersi eğitimlerini vererek, adayların girdikleri sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak. 

Eğitimin İçeriği
Hakimlik ve savcılık mesleği için gerekli hukuk bilgisini katılımcılara öğretmek.

Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
 

Tarih: 
1. Grup: 27 Ocak 2018
2. Grup: 03 Şubat 2018
3. Grup: 10 Şubat 2017
4. Grup: 17 Şubat 2018

Süre:  400 Saat

Eğitim Yeri: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi


İdari Yargı Hakimlik Eğitim Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi
İdari Hakimlik mesleğine başlamak isteyenlere gerekli hukuk dersi ,vergi hukuku ve temel düzeyde iktisat maliye eğitimlerini vererek, adayların girdikleri sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak. 
 

Katılım Koşulları
İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;
•    Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
•    Kamu haklarından yasaklı olmamak,
•    Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
•    Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
•    Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
•    Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.
 

Eğitimin İçeriği
Hakimlik ve savcılık mesleği için gerekli hukuk bilgisini katılımcılara öğretmek.

Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
 

Süre:  400 Saat

Eğitim Yeri: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi

Ayrıntılı Bilgi İçin
Hakimlik Akademisi
www.hakimlikakademisi.com
0 (553) 063 60 63

İZÜSEM

0(212) 692 97 94
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"