Program Hakkında


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır. Eğitim müfredatı, hemşirelik eğitiminde ülke genelinde standardizasyon sağlamak amacıyla hazırlanan Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP), Resmi Gazetede 02.02.2008 tarih ve 26775 Resmi gazete sayısı ile yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ve Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğrenci merkezli olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün programı, çeşitli seçmeli ders olanağı sağlayarak öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve beceri edinmelerini sağlar. Ayrıca öğrenciler ilgi duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere ve değişim programlarına katılımları özendirilmekte ve desteklenmektedir.

Mezunlarımız, tıbbın birçok alanında; kamuya ait hastaneler, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, ayaktan tedavi eden klinikler, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimliği merkezleri, kronik ve uzun süreli bakım veren yerler, sağlık ile ilgili eğitim ve araştırma merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, el cerrahi merkezleri, huzurevleri, diyaliz merkezleri, okullar/fabrikalar/bankaların/belediyelerin/özel ve resmi kuruluşların sağlık birimleri gibi bölümlerde hizmet verebilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim yaparak lisans ve lisansüstü hemşirelik programlarında eğitimci/akademisyen olarak görev yapabilirler.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal ya da çift anadal yapma imkanı 
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl)

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"