Program Hakkında


Tezli Yüksek Lisans Programı; Yirmibir saatlik yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur.(Toplam 120 AKTS) Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"