Radyoaktif ve Stabil İyon Huzme Çalışmaları için Foton Detektör Dizilimleri


 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

Proje Adı

Photon Array for Studies with Radioactive Lons and Stable Beams (Radyoaktif ve Stabil İyon Huzme Çalışmaları için Foton Detektör Dizilimleri)

Proje Özeti

SPIRAL2’de üretilecek olan yüksek yoğunluklu nötron-zengin iyon huzmesi ile farklı nükleer reaksiyonlar gerçekleştirilecek ve füzyon-buharlaşma tepkimelerinde başlangıç açısal momentumları 100 ħ kadar çıkabilen egzotik bileşik çekirdeklerin üretimi sağlanacaktır. Bu çekirdeklerin, enerjileri 50 MeV’e ulaşabilen gama ışınları yayınlamaları beklenmektedir. Bu nedenle yayınlanan gama ışınlarının bilinen yarı iletken (Ge) detektör toplulukları ile algılanması mümkün görülmemektedir. Bu proje kapsamında, çok yüksek enerjili gama ışınlarını algılayabilecek yüksek ayrım gücüne sahip LaBr3(Ce)/NaI(Tl) fosfor sandviç detektörlerden oluşan bir detektör diziliminin tasarımı ve yapımı amaçlanmaktadır.

Destekleyen Kurum

AB/DİĞER

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Bilgisayar Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

01.01.2012

Proje Süresi

48 Ay

Toplam Proje Bütçesi

2.501.000.- Euro

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"