Patojen Esmer Mantar Exophiala (Wangiella) Dermatitidis'in Eşey Tipi Lokusunun (Mat) Karakterizasyonu ve Eşeyli Üremesinin Araştırılması


 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Banu Metin

Proje Adı

Patojen Esmer Mantar Exophiala (Wangiella) Dermatitidis'in Eşey Tipi Lokusunun (Mat) Karakterizasyonu ve Eşeyli Üremesinin Araştırılması

Proje Özeti

E. dermatitidis, hem klinik izolatların çoğunluğunu teşkil etmesi sebebiyle, hem de 100’den fazla hastalık yapıcı esmer fungus için model mikroorganizma olarak gösterilmesi sebebiyle, patojen esmer funguslar içerisinde en bilinenidir. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje ile fırsatçı patojen esmer mantar Exophiala (Wangiella) dermatitidis’in eşey tipi lokusu (MAT) karakterize edilmiştir. Hem eşeyli üremeyi yöneten, hem de eşey tipinin belirleyicisi olan MAT lokus, aynı insandaki X ve Y kromozomu gibi, zıt eşey tipleri arasında oldukça farklılık gösteren bir yapıda bulunur. Projede, E. dermatitidis’te MAT1-1 lokusunun, 3544 bp uzunluğunda olup, MAT1-1-4 ve T-box genlerini içerdiği, MAT1-2 lokusunun ise sadece HMG domain genini içerdiği ve 3771 bp uzunluğunda olduğu bulunmuştur. Ayrıca toplam 72 E. dermatitidis izolatı PCR ile taranmış, MAT1-1 ve MAT1-2 suşlarının oranı %54 ve %46 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ile E. dermatitidis’in doğada eşeyli üreme ile de çoğalıyor olabileceğine dair bir kanıt elde edilmiştir. İzolatlar klinik ve çevresel olarak değerlendirildiğinde ise, çevresel izolatların MAT lokus açısından %50’ye yakın bir şekilde dağılım gösterdiği (%53’e %47), klinik izolatların ise, MAT1-1 lehine bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür (%64). Bu çalışma neticesinde, MAT lokusu zıt eşey tipi de bulunup karakterize edilen ilk patojen esmer fungus, E. dermatitidis olmuştur. Buna ilaven eşey tipi belirlenmesi için kolay bir PCR yöntemi geliştirilmiş, ayrıca, 72 izolat eşey tipi açısından taranarak, bu fungusun doğasını anlamak için önemli ipuçlarına ulaşılmıştır.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK/ 3001 - Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Gıda Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

15.1.2016

Proje Süresi

12 Ay

Toplam Proje Bütçesi

84.987,00 TL

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"