Nükleer Teknikleri Kullanarak Kömürün On-Line Analizi için Bir Prototip Geliştirilmesi


 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

Proje Adı

Nükleer Teknikleri Kullanarak Kömürün On-Line Analizi için Bir Prototip Geliştirilmesi

Proje Özeti

Kömür günümüz dünyasında kullanılan en önemli enerji kaynaklarından biridir. Enerji üretimi başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle maden sahasından çıkarılan ve termik santrallere gelen kömürün kalitesi ve kalorifik değer, kükürt, kül ve nem miktarı gibi ana karakteristik özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir. Özellikle de yanma esnasında tasarıma uygun doğru besleme büyük önem arz etmektedir. Ancak yüksek hacimde kömür besleyen sistem için uygun bir yöntemle hızlı bir şekilde kömür kalitesinin belirlenmesi önemlidir. Bu projede kömür işletme sahasındaki kömürün içindeki kalori (kcal/kg), nem (%), kül(%), ve kükürt (%) miktarının konveyör üzerinde çevrimiçi (on-line) belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle hareket halindeki konveyör üzerinde kömürün hem enerji (kalori değeri) hem de elemental olarak sınıflandırması kesintisiz olarak yapılabilir. Böylelikle karakterizasyonu yapılmış kömür uygun şekilde tasnif edilebilir; hem daha düşük kükürtlü, hem de uygun kalorifik değerlerdeki özelliklere sahip kömürlerin paçal olarak eldesi yolu açmış olur. Projede nükleer teknikler kullanılarak bir prototip tasarlanmış olup tasarlanan cihaz konveyöre kolaylıkla adapte edilebilmektedir. Prototip cihaz (analizör) 3 bölümden ibaret olup, nötron üreteci, gama ışını detektörü ve radyasyon zıhlaması özelliğine sahip gövdeden (taşıyıcı konstrüksiyon) oluşmaktadır.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK/ 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Bilgisayar Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

01.01.2014

Proje Süresi

36 Ay

Toplam Proje Bütçesi

744.044.- TL

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"