NEDA@HISPEC - FAIR - Antiproton ve İyon Araştırma Tesisi


 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

Proje Adı

NEDA@HISPEC - FAIR - An International Facility for Antiproton (Antiproton ve İyon Araştırma Tesisi)

Proje Özeti

Bu projede HISPEC( High Spin Spectroscopy- Yüksek Spin Spektroskopi) ile birlikte kullanılacak olan AGATA, LYCAA detektörleri yanında enerjileri 1 MeV ile 20 MeV arasındaki nötronları yüksek verimle algılamak için NEDA (NEutron Detector Array) detektörler diziliminin tasarımı ve imali gerçekleştirilecektir. Dizilim 331 adet yaklaşık 3 litrelik hegzagonal prizmalardan oluşacak ve nötron-gamma ayırımını mümkün kılan B501A sıvı kristali ile doldurulacaktır. Hedeften 1 m uzaklıktaki of 2π katı açıya sahip olacaktır. İleri dijital ön-taraf elektroniğine sahip ve aynı zamanda AGATA elektroniğine ve data toplama sistemine tam uyumlu olacaktır.

Destekleyen Kurum

AB/Diğer

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Bilgisayar Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

06.06.2015

Proje Süresi

120 Ay

Toplam Proje Bütçesi

1.635.580.- Euro

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"