Program Hakkında


Elektronik teknolojileri, nano boyutlarda elektronik malzemelerin üretilmesi ve bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesinden dolayı, bütün dünyada ve ülkemizde hızla gelişmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının vazgeçilmezi olan teknoljik ilerlemenin ışığında, elektronik ve mikroişlemci tabanlı cihazlar yaşantımızın her alanına girmekte ve günümüze yön vermektedirler. Ayrıca elektrik enerjisi, üretimi, dağıtımı ve elektrik enerjisi kullanan daha tasarruflu sistemlerin üretilmesinin dünyadaki enerji kullanımı projelerini çok önemli duruma getirmiştir. Yenilebilir ve sürdürebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın artması, bu sistemleri kontrol edecek mekanizmaların tasarlanamsı günümüzün popüler çalışma alanlarının başında gelmektedir. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerindeki tercihli sektörler arasında elektrik enerjisi üretimi ve kullanımı, elektronik teknolojileri ilk sıralarda yer alması ve bu sektörlerin ülkemiz için yüksek üretim ve istihdam potansiyeli taşıması gibi sebepler göz önünde bulundurularak Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)  Bölümü büyük önem arz etmektedir.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Mezunlar; Ülkemiz enerji sektörü, elektromekanik sanayi ve elektronik sanayinde istihdam edilebilmekte, kamu kuruluşlarında elektrik ve elektronik birimlerinde görev alabilmektedirler. Kuruluşların elektrik enerjisi üretim santralleri, köy elektrifikasyonu, enerji sistemleri, endüstriyel otomasyon, haberleşme, aydınlatma, kuvvet tesisatı, bilgisayarlarda yazılım ve donanım alanlarında çalışabilmektedirler.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Elektrik Elektronik Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

 

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"