Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


VİZYON 
Gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, yurt içinde ve uluslararasında itibar sahibi bir araştırma kütüphanesi oluşturmayı hedefliyoruz. Başta üniversitemizin eğitim verdiği bilim dalları olmak üzere her konuda iyi bir koleksiyona, deneyimli ve yeterli sayıda personele sahip olarak kısa bir süre içinde saygın, güçlü ve örnek gösterilebilecek nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturmak. 

MİSYON
Üniversitemizdeki eğitim ve öğretime destek olmak. Bu görevin yerine getirilmesi için gerekli olan basılı ve elektronik kitap, dergi, CD vs. tüm materyalleri tespit etmek, sağlamak üniversite mensuplarımız başta olmak üzere tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktır.

 

KÜTÜPHANE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 (212) 692 9742

e-posta: kutuphane@izu.edu.tr

 

PERSONEL

Kasım ÇELİK, Daire Başkanı

Telefon: 0 (212) 692 96 25 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

e-posta: kasim.celik@izu.edu.tr

 

Ahmet Mülayim VAR, Şef

Telefon: 0 (212) 692 97 53 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

e-posta: ahmet.var@izu.edu.tr

 

Nagehan SELÇUK, Kütüphaneci

Telefon: 0 (212) 692 97 43 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

e-posta: nagehan.selcuk@izu.edu.tr

 

Ali Can UÇAR, Kütüphaneci

Telefon: 0 (212) 88 64

Faks: 0 (212) 693 82 29 

e-posta: ali.ucar@izu.edu.tr

 

Kadir KESGİN, Kütüphane ve Dokümantasyon Personeli

Telefon: 0 (212) 692 97 42

Faks: 0 (212) 693 82 29 

e-posta: kadir.kesgin@izu.edu.tr

 

Emre COŞKUN, Bilişim ve e-Kaynaklar Sorumlusu

Telefon: 0 (212) 692 88 64

Faks: 0 (212) 693 82 29 

e-posta: emre.coskun@izu.edu.tr

 

Abdurrahman Zahid KAPLAN, Kütüphane ve Dokümantasyon Personeli

Telefon: 0 (212) 692 97 42

Faks: 0 (212) 693 82 29 

e-posta: abdurrahman.kaplan@izu.edu.tr

 

PROJELERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmetler ve geliştirilmekte olan projelerimizden bazıları şunlardır:

Eğitim ve öğretime en iyi şekilde destek vermek,

Kütüphane koleksiyonunu geliştirmek,

Hizmetlerimizde gelişen teknolojiyi gerektiği gibi kullanmak,

Kullanıcı eğitimi,

Sadece kurum mensuplarına değil, herkese hizmet vermek,

Elektronik kaynakları zenginleştirmek,

Kütüphane WEB sitesinin hazırlanması ve daimi güncellenmesi,

Yeni kütüphane binasının yapılması,

Kütüphanenin 24 saat açık olacak seviyeye getirilmesi.

HİZMETLERİMİZ

Ödünç verme hizmeti: Üniversitemiz öğrenci ve personeli ihtiyaç duyduğu kitap veya süreli yayınları ödünç alabilmektedir. Hizmetin verilmesinde "Kütüphane Yönergesi" ile belirtilen kurallar dikkate alınmaktadır,

Kütüphane web sayfası hizmeti: Üniversite Web sitesinde kütüphane için de bir bölüm bulunmaktadır. Araştırmacılar kütüphane hakkında gerekli bilgiye ulaşıp, katalog taraması yapabilmektedir. Kütüphane sayfamız devamlı güncellenmektedir. Böylece yeni kaydedilen materyallere ait bilgilere de anında ulaşmak mümkündür,

Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmeti (ILL): Araştırmacıların ihtiyaç duyduğu, başka bir üniversite kütüphanesi koleksiyonunda bulunan kitap, dergi vs. kaynaklar "Kütüphaneler Arası İşbirliği" ile hizmete sunulmaktadır,

Kullanıcı Eğitimi: Verimli bir araştırma yapılması amacıyla öğrenci ve personelimize gerekli bilgiler verilmektedir,

Bilgisayar ve internet hizmetleri: Kütüphanelerimizde buluna internet bağlantısına sahip 22 adet bilgisayar araştırmacıların hizmetindedir. Kütüphane kullanıcıları bu bilgisayarlar ile elektronik veri tabanlarından araştırma yapmaktan kişisel e-postalarına bakmaya kadar her türlü işlemlerini yapabilmektedir. Ayrıca kendi bilgisayarları çalışmak isteyenler için de kablosuz internet hizmeti verilmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"