APA Kılavuzu


APA (Amerika Psikoloji Derneği) stili, sosyal bilimlerde en yaygın kullanılan referans kaynağıdır. 6. edisyona göre revize edilen bu kaynak APA’nın genel formatından araştırma makalesi, alıntı, son not, dipnot ve referans sayfası örnekleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Düzenleme/Uyarlama: Semra Kızıltan / semra.kiziltan@izu.edu.tr

 

- Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu / 6. Basım -

 

KAYNAKÇA

 

Kaynak Gösterme ile İlgili Temel Bilgiler

 

1. BÖLÜM

Sosyal ve Davranışsal Bilimlerde Makale Yazma

·        Ampirik Çalışmalar

2. BÖLÜM

Makale Taslağının Yapısı ve İçeriği

Dergi Makalelerini Raporlama Standartları

Makale Taslağının Unsurları

·        Başlık

·        Yazarın İsmi (Yazar İsminin Verildiği Satır) ve Kurum İsmi

·        Yazarın Notu

·        Özet

·        Giriş

·        Yöntem

·        Ekler ve Tamamlayıcı Materyaller

 

3. BÖLÜM

Açık ve Bütüncül Yazma

·        Düzen

·        Uzunluk

 

 

4. BÖLÜM

Teknik Stil

Noktalama

·        Noktalama İşaretlerinden Sonra Boşluk Bırakma

 
5. BÖLÜM
 

Bulguların Görüntülenmesi

Tablo ve Şekillere İlişkin Genel Kılavuz

·       Veri Gösteriminin Amaçları

 

6. BÖLÜM

Kaynaklara İtibar Etmek

Atıfta Bulunma

·        İntihal

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"