Karayemiş Polifenollerinin Ayçiçeği Pektini Jellerinde Enkapsülasyonu ve Bu Sistemlerin Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi


 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gülseren

Proje Adı

Karayemiş Polifenollerinin Ayçiçeği Pektini Jellerinde Enkapsülasyonu ve Bu Sistemlerin Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi

Proje Özeti

Ülkemizde gıda bileşenleri endüstrimizin gelişkinliği, tarımsal ve gıda işleme endüstrilerimize oranla daha kısıtlı kalmıştır. Dolayısıyla, teknik ve biyolojik fonksiyonellik gösteren pek çok gıda bileşeni gıda endüstrimiz tarafından ithal edilmektedir. Yenilikçi bir yaklaşımla ve ülkemizde yoğun olarak üretilen tarımsal ürünler kullanılarak üretilecek yeni gıda bileşenleri ve katkı maddelerinin üretimi, ekonomimize olumlu olarak yansıyacaktır. Ayçiçeği bitkisi, ülkemizde yemeklik yağların üretiminde sıklıkla kullanılan bir yağlı tohumdur. Öte yandan, gerek ayçiçek küspesi, gerekse de bitkinin geriye kalan diğer kısımları nispeten katma değeri düşük olan maddelerdir. Bu kaynakların ve diğer tarımsal yan ürünlerimizin katma değerli ürünlerde kullanılması, gıda bileşenleri endüstrimizin gelişmesi ve gıda endüstrimizin dışa bağımlılığının azaltılması anlamına gelecektir. Benzer bir şekilde, gıda bileşenleri anlamında ekonomik potansiyeline ulaşmamış başka bir ulusal bitkimiz de karayemiştir. Bu bitkiden izole edilebilecek polifenolik bileşiklerin de potansiyel anti-karsinojenik etkileri dolayısıyla yeni, katma değerli, fonksiyonel gıda ürünlerinin tasarımında kullanılması mümkün görünmektedir. Bu projede, ayçiçeği kafasında bulunan pektin molekülleri ile karayemiş polifenollerinin izolasyonu ve pektin jelleri içinde polifenolik bileşiklerin enkapsülasyonu önerilmektedir. Söz konusu enkapsülasyon sistemlerinin fiziko-kimyasal özellikleri ile biyoaktiviteleri incelenerek gıda ürünlerinde kullanılma potansiyelleri değerlendirilecektir. Bu verilere bağlı olarak, ayçiçeği kafası pektininin gıda ve ilaç sistemlerine, karayemiş polifenollerinin gıda sistemlerine yönelik olarak kullanım potansiyeli değerlendirilecektir.

Destekleyen Kurum

TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Gıda Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

1.9.2014

Proje Süresi

24 Ay

Toplam Proje Bütçesi

150.661,00 TL

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"