İstanbul Bölgesi Bilgisayar, Yazılım ve Video Oyun Sektörünün Bugünü ve Geleceği


 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Canser Bilir

Proje Adı

İstanbul Bölgesi Bilgisayar, Yazılım ve Video Oyun Sektörünün Bugünü ve Geleceği

Proje Özeti

Bu proje ile yazılım ve video oyun sektörünün Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan İstanbul Bölgesi’ndeki durumunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır. İstanbul Bölgesi’nden elde edilen verilerle sektöre ilgi duyanlara daha berrak bir ufuk açılabilmesi ve bu alanda İstanbul özelindeki sorunlar ile gelecek beklentilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda bu proje ile İstanbul bölgesinde seçilen bir örneklem grubuna, anket yapılarak ve açık uçlu sorular sorularak toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında gerçekleştirilen çalıştaylar ile birlikte elde edilen verilerin değerlendirmesi yapılarak genelde yazılım sektörünün ve özelde de video oyun sektörünün mevcut durumunun ve sektörün geleceğine yönelik tespitlerde bulunulmuştur.

Destekleyen Kurum

İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı)

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Endüstri Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

01.02.2017

Proje Süresi

3 Ay

Toplam Proje Bütçesi

80.800.- TL

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"