Gıda İşletmesi Hijyen Denetimleri


Gıda Mühendisliği bölümümüz gıda işletmelerinde gıda güvenliğine yönelik olarak hijyen denetim projesi geliştirmiştir. Buna göre, gıda üreten, işleyen, satan ve tüketime sunan işletmelerde gıda güvenliğine yönelik olarak hijyen denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimlerde ilk olarak işletmenin tüm bölümleri görsel olarak uzman kişilerce izlenmekte ve tespit edilen uygunsuzluklar işletmeye özgü hazırlanan kontrol listelerine kaydedilmektedir. İkinci olarak, gıda işletmesinin havasında, suyunda, çalışan personelde, kullanılan alet-malzemelerde mikrobiyolojik hijyen kontrolleri yapılmakta ve gerek işyeri koşullarından ve gerekse işletmeden alınan belirli gıda numuneleri laboratuarda analiz edilmektedir. Sonuç olarak, gıda işletmesinde yapılan görsel ve hijyenik kontroller ile gıdalarda yapılan analizler sonucu elde edilen uygunsuzluklar bir rapor haline getirilmekte ve işletmeye özgü öneri ve çözümler sunulmaktadır.


Bu kapsamda, Türkiye Üniversitelerinde bir ilk olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından Üniversitede hizmet sunan yemekhane, mutfak ve kafeterya periyodik olarak hijyen denetimine tabi tutulmaktadır. Bu denetimlere, gıda mühendisliği bölümü öğrencileri de katılmakta ve elde edilen sonuçlar web sayfasında yayınlanmaktadır. Gıda işletmesi hijyen denetim hizmeti, talep olduğu ve üniversite tarafından uygun görüldüğü takdirde üniversite dışı gıda işletmelerine de verilebilmektedir. 

Foto Galeri

Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Hijyen Denetim Sertifikası
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"