Farabi Protokolümüz Olan Üniversiteler


  1. Anadolu Üniversitesi
  2. Atatürk Üniversitesi 
  3. İnönü Üniversitesi
  4. İstanbul Üniversitesi
  5. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  6. Mersin Üniversitesi
  7. Necmettin Erbakan Üniversitesi         
  8. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  9. Selçuk Üniversitesi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"