İngilizce Yeterlilik


SEVİYE BELİRLEME SINAVI
 
Seviye Belirleme Sınavı 11 Eylül 2017 tarihinde, Üniversitemiz Halkalı Merkez Kampüsünde bulunan bilgisayar laboratuvarlarında internet üzerinden yapılacaktır. Bölümlere göre sınav yer ve saatlerini gösteren sınav listeleri, yeni öğrencilerimizin Üniversitemize kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra (en geç 10 Eylül 2017 mesai bitiminde) Üniversitemizin web sitesinde bulunan ‘DUYURULAR’ bölümünde yayınlanacaktır.
Seviye Belirleme Sınavı ile ilgili detaylar aşağıda açıklanmıştır;
 
(1) Seviye Belirleme Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alanlar, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar.
(2) Seviye Belirleme Sınavından 59 ve daha az not alan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programında hangi modüle yerleştirilecekleri, sınav sonuçlarına göre Hazırlık Birim Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
(3) Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında A1 (Breakthrough - Başlangıç) modülüne yerleştirilir.
(4) Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
 
YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI
 
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nın yazılı bölümü 13 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 10:00’da, sözlü bölümü ise 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde  9:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacaktır. Bu sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ve sınav yerleri, Seviye Belirleme Sınavı tamamlandığı gün üniversitemizin internet sitesinde ‘DUYURULAR’ bölümünde yayınlanacaktır.
2016 – 2017 akademik yılında yabancı dil hazırlık sınıflarında B2 seviyesinde kalan öğrencilerimiz de yabancı dil yeterlilik sınavına girebileceklerdir. Bu öğrencilerimizin birim sekreterliğine telefon (dahili 9739) ya da mail yoluyla (ahmet.kirmizi@izu.edu.tr) 7-11 Eylül 2017 tarihleri arasında isim yazdırmaları gerekmektedir.
 
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı ile ilgili detaylar aşağıda açıklanmıştır;
 
(1) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı; 6 bölümden (Listening, Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Speaking) oluşmaktadır. Bu sınav öğrencilerin, dinlediğini anlama, kelime ve dil bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ifade ve sözlü ifade bakımından dil beceri ve yeterliliğini ölçer. (İngilizce Dil Yeterlilik Sınav örneği için tıklayınız >>>)
(2) Yabancı Dil yeterlilik Sınavı 2 günde yapılmaktadır. İlk günkü sınav listening, grammar, vocabulary, reading ve writing bölümlerini kapsamaktadır. İkinci gün ise; sadece speaking sınavı yapılır. Sınav Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenen komisyon üyelerince öğrenci ile birlikte karşılıklı diyalog şeklinde yapılır.
(3) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak yerleştirildikleri lisans diploma programlarına başlamaya hak kazanırlar.
(4) Yabancı Dil Yeterlilik Sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç üç gün içinde ilan edilir.
(5) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız Üniversitemiz Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.
 
Yabancı Dil Seviye Belirleme ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Tarihleri
11 Eylül 2017 Pazartesi 
Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı
12 Eylül 2017 Salı    
Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının  İlan Edilmesi
13 Eylül 2017 Çarşamba
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Yazılı)
14-15 Eylül 2017 Perşembe-Cuma
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Sözlü)
16 Eylül 2017 Cumartesi
Yabancı Dil Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi
 
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İngilizce I ve II Dersleri için Muafiyet Sınav Tarihi
 
YDL101 İngilizce-I ve YDL102 İngilizce-II Derslerinin Muafiyet Sınav Tarihi 
20 Eylül 2017 Çarşamba
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"